Naslovna AKTUELNO Porezni obveznici Federacije BiH u 2019. uplatili 3.915.278.971 KM javnih prihoda

Porezni obveznici Federacije BiH u 2019. uplatili 3.915.278.971 KM javnih prihodaPorezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – septembar 2019.godine uplatili 3.915.278.971 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH.

 

U strukturi direktnih poreza za period januar – septembar 2019. godine :

 

  • porez na dobit naplaćen je u iznosu od 821.121 KM, a za mjesec septembar 26.491.913 KM;
  • porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 440.466 KM, a za mjesec septembar 8.098.439 KM;
  • ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 748 KM, a za mjesec septembar 50.986 KM;
  • porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 594.808 KM, a za mjesec septembar 33.691.950 KM;
  • naknade i takse naplaćene su u iznosu od 347.771 KM, a za mjesec septembar 34.400.323 KM.

 

U periodu januar – septembar 2019.godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 2.703.002.985 KM, a za mjesec septembar  312.099.725 KM.

 

U strukturi doprinosa, za period januar – septembar 2019. naplaćeno je:

 

  • doprinosi za PIO/MIO naplaćeni su u iznosu od 505.361.035 KM, a za mjesec septembar 174.741.280 KM;
  • doprinosi za zdravstveno osiguranje naplaćeni su u iznosu od 072.588.074 KM, a za mjesec septembar 122.905.636 KM;
  • doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti naplaćeni su u iznosu od 053.876 KM, a u mjesecu septembru 14.452.809 KM.

 

Broj zaposlenih u Federaciji BiH

 

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 30.9.2019.godine je 534.962 i u ovom broju zaposlenih nisu uključena lica koja prihode ostvaruju po osnovu ugovara o djelu, privremenim i povremenim poslovima i ugovora o autorskom djelu.

 

Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu sa poreznim i drugim važećim propisima jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja.

 

 

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu sa važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

 

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da ima značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, na način da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozvamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.

 

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo na taj način moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

 

 

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

 

pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.