Naslovna AKTUELNO Smanjen broj nezaposlenih osoba u BiH

Smanjen broj nezaposlenih osoba u BiHPrema podacima zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini sa 31.08.2019. godine na evidencijama je prijavljeno 406.848 nezaposlenih osoba, što u odnosu na 31.07.2019. godine predstavlja smanjenje za 261 osobu ili 0,06%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, njih 233.146 ili 57,31% su žene.

 

Nezaposlenost se povećala u Federaciji BiH za 965 osoba (0,31%), dok se smanjila u Republici Srpskoj za 1.070 osoba (1,20%) i u Brčko distriktu BiH za 156 osoba (2,06%).

 

Tabela 3.  Registrovana nezaposlenost BiH / entiteti –avgust 2019. godine
Bosna i Hercegovina
Federacija BiH Republika Srpska Brčko –Distrikt BiH
Registrovana nezaposlenost – 31.08.2019. 406.848 311.150 88.293 7.405
Registrovana nezaposlenost – 31.07.2019. 407.109 310.185 89.363 7.561
Registrovana nezaposlenost – 31.08.2018. 448.578 334.315 104.022 10.241
Indeks 31.08.2019./ 31.07.2019. 99,94 100,31 98,80 97,94
Indeks 31.08.2019./ 31.08.2018. 90,70 93,07 84,88 72,31

 

Tabela 2.     Osobe koje traže zaposlenje sa evidencija nezaposlenih prema kvalifikacionoj strukturi- avgust 2019. godine
 
stručna sprema broj lica,%
NKV 111.788
NKV (%) 27,48%
PKV-NSS 7.399
PKV-NSS (%) 1,82%
KV 127.945
KV (%) 31,45%
VKV 1.629
VKV (%) 0,40%
SSS 114.603
SSS (%) 28,17%
VŠS 6.677
VŠS (%) 1,64%
VSS 36.807
VSS (%) 9,05%

 

 

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 31,45%, zatim radnici sa SSS 28,17%, te NKV radnici 27,48%. 

 

– Ulasci i izlasci iz registrovane nezaposlenosti

 

 Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih osoba u avgustu 2019. godine, novoprijavljenih lica koja traže posao bilo je 15.361. Broj lica brisanih sa evidencije zavoda i službi zapošljavanja je 16.381. Od ukupnog broja brisanih sa evidencija zavoda i službi zapošljavanja zaposleno je 9.287 ili 56,69%.

U avgustu 2019. godine, poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 5.352 potrebe za zapošljavanjem novih radnika, dok je registrovani broj osoba kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio 10.583.

 

Materijalnopravna zaštita nezaposlenih

 

U skladu sa važećim zakonskim propisima, u avgustu 2019. godine novčanu naknadu koristilo je 13.143 lica ili 3,23% od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica.

 Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 350.400 lica ili 86,13% od ukupno registrovane nezaposlenosti u BiH.

 

 

  1. Registrovana zaposlenost, nezaposlenost i stopa nezaposlenosti prema podacima Agencije za statistiku BiH – juli 2019. godine

 

REGISTROVANA ZAPOSLENOST                                         –  821.791

 

REGISTROVANA NEZAPOSLENOST                                    –  407.109

 

STOPA REGISTROVANE NEZAPOSLENOSTI                      –  33,1%

 

Tabela 3.      Registrovana zaposlenost i nezaposlenost u BiH
 

VII. 2019.

 

 

VI. 2019.

 

Indeksi
VII. 2019.
 VI. 2019.
Ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno zaposleni 821 791 351 714 821 124 352 447 100,1 99,8
Ukupno nezaposleni 407 109 232 757 405 476 230 548 100,4 101,0
Stopa registrovane nezaposlenosti,% 33,1 39,8 33,1 39,5

 

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u julu 2019. godine, broj zaposlenih lica u BiH iznosio je 821.791, a od toga je 351.714 žena. U odnosu na juni 2019. godine broj zaposlenih lica povećao se za 0,1%, a broj zaposlenih žena se smanjio za 0,2%.

 

Stopa registrovane nezaposlenosti za juli 2019. godine iznosila je 33,1% i u odnosu na juni 2019. godine ostala je nepromijenjena.

 

  1. Registrovana zaposlenost, nezaposlenost i stopa nezaposlenosti prema podacima iz Ankete o radnoj snazi  za 2018. godinu

 

 

ZAPOSLENA LICA                                         –  822.446

 

NEZAPOSLENA LICA                                    –  185.456

 

ANKETNA STOPA NEZAPOSLENOSTI        –   18,4%

 

Tabela 4.     Zaposlenost i nezaposlenost u BiH prema podacima iz Ankete o radnoj snazi
 

2018.

 

 

2017.

 

Indeksi
 2018.
 2017.
Ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Zaposleni 822 446 307 349 815 659 306 779 100,8 100,2
  Nezaposleni 185 456 78 409 210 678 92 334 88,0 84,9
Stopa anketne nezaposlenosti,% 18,4 20,3 20,5 23,1

 

 

Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi za 2018. godinu, u BiH radnu snagu (ekonomski aktivno stanovništvo) je činilo 1.007.902 lica, dok je broj neaktivnih iznosio 1.387.837 lica.

 

U okviru radne snage zaposlenih je bilo 822.446 i 185.465 nezaposlenih lica. Anketna stopa nezaposlenosti je značajno manja od registrovane i na nivou BiH za 2018. godinu iznosila je 18,4%.

 

Broj zaposlenih lica veći je za 0,8% u odnosu na 2017. godinu, dok se broj nezaposlenih lica smanjio za 12,0%.

 

Prema preliminarnim podacima za 2019. godinu stopa nezaposlenosti iznosila je 15,7% i manja je u odnosu na 2018. godinu za 2,7 postotnih poena.