Naslovna AKTUELNO Potpisan Ugovor koji regulira prava 26.000 državnih službenika i namještenika

Potpisan Ugovor koji regulira prava 26.000 državnih službenika i namještenika

Kolektivni ugovor za zaposlene u organima državne službe, sudske vlasti, javnih ustanova i drugih budžetskih korisnika potpisan je danas između ovlaštenih predstavnika Vlade FBiH, kantonalnih vlada i reprezentativnog sindikata.

 

Kolektivni ugovor za zaposlene u organima državne službe, sudske vlasti, javnih ustanova i drugih budžetskih korisnika potpisan je danas između ovlaštenih predstavnika Vlade FBiH, kantonalnih vlada i reprezentativnog sindikata.


 

Ovim ugovorom regulirana su prava za oko 26.000 državnih službenika i namještenika na nivou federalne, kantonalnih i općinskih administracija.

 

U ime Vlade FBiH Ugovor je potpisao federalni ministar pravde Mato Jozić, koji je istakao da svima u Federaciji treba biti jasno da samo zadovoljni i korektni ljudi koji rade u organima uprave mogu doprinijeti da građani Federacije BiH budu njihov prioritet i budu na usluzi građanima.

 

– Želim se zahvaliti svim premijerima i županijama koji su danas prisutni na zaključivanju ovog Ugovora. Mislim da smo našli najbolja rješenja u okviru finansijskih mogućnosti Federacije i županija – poručio je Jozić.

 

Vlada Federacije BiH je s vladama Sarajevskog, Srednjebosanskog, Hercegovačko-neretvanskog, Unsko-sanskog, Bosansko-podrinjskog, Posavskog i Zeničko-dobojskog kantona, dala saglasnost za potpisivanje ovog ugovora nakon dvomjesečnih pregovora.

 

Pregovori su vođeni s reprezentativnim Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH koji su okončani davanjem saglasnosti tekstu ovog kolektivnog ugovora.

 

– Veoma je teško pregovaranje ovakvog Kolektivnog ugovora jer je morao harmonizirati sve propise od lokalne samouprave, kantona do Federacije. Tako smo došli do tog novog Ugovora koji nije umanjio dosadašnja prava, ali su proširena određena prava za uposlenike posebno dio koji se odnosi na plaće, naknade i ostalo što se može urediti ovim Ugovorom – rekao je uime Sindikata predsjednik Samir Kurtović.

 

Izrazio je zadovoljstvo što danas državna služba u Federaciiji ima novi Kolektivni ugovor, koji će zaštiti prava svih državnih službenika i namještenika.