Naslovna AKTUELNO Povodom “prinudne uprave” oglasio se direktor Nehrudin Osmić

Povodom “prinudne uprave” oglasio se direktor Nehrudin Osmić

Nakon što je načelnik Općine Lukavac dr. Edin Delić objavio da je uveo prinudnu upravu u JP „Rad“ Lukavac, oglasio se direktor ovoga preduzeća Nehrudin Osmić, koji smatra da Delić nije postupio u skladu sa važećim zakonskim propisima koji tretiraju i reguliraju ovu oblast.

 

„ Na osnovu Odluke o usklađivanju statusa JP „Rad“  Lukavac sa odredbama Zakona o javnim preduzećima i Zakona o privrednim društvima u FBiH, koju je na redovnoj sjednici odžanoj 10.04.2018. godine donijelo Opštinsko vijeće Lukavac,pred nadležnim sudom u Tuzli pokrenuta je preregistracija oblika društva JP „Rad“ Lukavac u društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.), jer je tako jedino moguće i zakonito učiniti.Prema čl. 15. pomenute odluke propisano je da su organi upravljanja društva: skupština, nadzorni odbor, uprava, i odbor za reviziju, a ne nikakvo povjereništvo koje nije poznato zakonu i koje odgovara samo Nnčelniku Opštine Lukavac.Isto tako u članu 16. propisano je da se nadzorni odbor preduzeća bira na osnovu konkursa, a prema zakonom propisanim uslovima (Zakon o ministarskim i vladinim imenovanjima), osim ako to nije privatno privredno društvo i privatno povjereništvo,  koje je proglasio Načelnik Edin Delić“, naveo je u obrazloženju Nehrudin Osmić.


 

Nehrudin Osmić insistira i na značaju koji u kompletnom procesu ima Općinsko vijeće Lukavac.

 

„Da stvar bude gora po načelnika odlukom je regulisano da sve organe upravljanja preduzeća bira Opštinsko vijeće kao nadležni opštinski organ,kao i da Opštinsko vijeće donosi i potvrđuje sve akte preduzeća jer je samo to po zakonu, a nikako pojedinac koji se puno brine za kapital preduzeća i za sve druge radnje trebalo bi odluku Opštinskog vijeća staviti van snage pa donijeti drugu, a to opet ne može načelnik Edin Delić, nego samo Opštinsko vijeće“, kaže Osmić.

 

Direktor Osmić navodi i da će odnos načelnika Delića prema ovome preduzeću i njemu lično vjerovatno imati i sudski epilog.

 

(RTV Lukavac)