Naslovna AKTUELNO Poziv na akciju solidarnosti!

Poziv na akciju solidarnosti!

Mreža za izgradnju mira koja okuplja 205 članova/ica, udruženja/udruga, fondacija i škola svim izabranim i imenovanim na svim nivoima vlasti u BiH dostavlja zahtjev za solidarisanjem, uslijed vanredne situacije uzrokovane pandemijom COVID-19 sa sljedećim sadržajem:

 

Mreža organizacija civilnog društva u BiH poziva sve izabrane i imenovane na svim nivoima vlasti u BiH da se solidarišu sa novonastalom situacijom uzrokovanom pojavom koronavirusa u BiH, te da se Izjavom u prilogu ovog dopisa odreknu dijela svojih neto primanja (plate i naknade), u skladu sa svojim mogućnostima, te u skladu s procedurama sektora za financije institucije koja vrši obračun njihovih primanja, taj iznos proslijede u dobrotvorne svrhe.


 

Naime, posljedice s kojima se Bosna i Hercegovina suočava se već sada osjete u svim sferama društva, a ponajviše u oblasti zdravstva i ekonomije. Poštujući mjere kriznih štabova oba entiteta, mnogi poslodavci i privrednici zajedno sa svojim uposlenicima/ama trpe ogromne gubitke, te se sve više poslodavaca odlučuje na otpuštanje radnika/ica uslijed nemogućnosti da financijski iznesu period u kojem se trenutno nalazimo, a za koji se ne može predvidjeti koliko dugo će trajati. Zbog gubitka posla mnogi/e naši/e građani i građanke će biti u teškoj ekonomskoj situaciji, te će trebati našu pomoć. Stoga, mreža organizacija civilnog društva poziva sve odgovorne izabrane i imenovane na svim nivoima vlasti u BiH da se solidarišu i da se odreknu dijela svojih neto primanja, koje uključuju i platu i naknade koje im se isplaćuju na njihovo ime, počevši od mjeseca maja/svibnja 2020. godine pa do daljnjeg i doznače fond na koji se sredstva preusmjeravaju.

 

Budući da su već sada neki izabrani/e pojedinci/ke ili politički subjekti najavljuju slanje u parlamentarnu proceduru inicijativa kojima bi se u skladu sa zakonodavnim procedurama od svih izabranih tražilo izglasavanje smanjenja primanja administrativnim radnicima/ama, zastupnicima/ama i ministrima/cama na svim nivoima vlasti u BiH, a kako poznajemo zakonodavne procedure, te Ustav BiH, kao i način odlučivanja u skupštinama, jasno nam je da će sve na kraju završiti i ostati samo na pokušaju.

 

Stoga smo za sve vas pronašli jedini mogući način, a koji u skladu sa vanrednom situacijom s kojom se svi suočavamo zahtjeva hitnost te odgovornost svakog/e pojedinca/ke, a prije svega onih koji su na mjestima odlučivanja, te očekujemo da ćete kao odgovorni/e predstavnici/e zakonodavnih i izvršnih tijela na svim nivoima vlasti, biti u službi građana i građanki, i pomoći najugroženijim da prebrode socio ekonomsku krizu.