Naslovna AKTUELNO Prezentirani rezultati prvih geo-fizičkih ispitivanja voda u Lukavcu (VIDEO)

Prezentirani rezultati prvih geo-fizičkih ispitivanja voda u Lukavcu (VIDEO)

U Lukavcu je održana prezentacija o dosadašnjim radovima na geo-fizičkim ispitivanjima podzemnih voda u MZ Bokavići i na lokalitetu planirane izgradnje postrojenja za preradu pitke vode.

Ispitivanje je dalo prve rezultate, što je obrađeno i bit će prikazano u studiji. Krajnji rok sakupljanja i analiziranja podataka je 30. septembar, nakon čega će biti izrađena studija u kojoj će biti obrađen i prikazan hidrogeološki model podzemnih voda istraživanog područja, a studija dostavljena Gradu Lukavac.

Procijenjena vrijednost izvedenih radova i izrade studije je 50.000,00 Eura, a sve to se finansira iz fondova EU.Preliminarni rezultati geofizičkih ispitivanja su pokazali da najveće količine podzemnih voda se mogu kaptirati iz vodnog tijela formiranog u podnožju Bokavićkog brda – zona rasjeda, a da je Bokavićko brdo ustvari slivno područje i zona prihranjivanja oborina koje se u konačnici slivaju i formiraju taj vodnosnik.

Drugi po veličini, nešto manje izdašniji vodonosnik, ali nikako zanemariv, je ustvari aluvion rijeke Spreče (šljunkovi, pijeskovi-parcele gdje je planirana izgradnja PPPV).

 

Više u video prilogu sabine Džibrić:

 

(RTV Lukavac)