Naslovna AKTUELNO Privredi u TK na raspolaganju više od 27 miliona KM kreditnih sredstava

Privredi u TK na raspolaganju više od 27 miliona KM kreditnih sredstava

Nakon što je na prošloj sjednici dala saglasnost na Odluku Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona i izabrala BBI Banku kao najpovoljnijeg ponuđača za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog Kantona, Vlada je na vanrednoj sjednici donijela Odluku o davanju saglasnosti na tekst Ugovora o pružanju usluga plasmana pomenute kreditne linije.

 

Ugovorom se uređuju uslovi i način poslovne saradnje koja se odnosi na plasman kreditnih sredstava od strane Banke privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona, subvencioniranje dijela kamatne stope/profitne marže privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona od strane Vlade Kantona, definisanje uslova pod kojima Banka može plasirati kreditna sredstva privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona kako bi ostvarili pravo na subvenciju kamate od strane Vlade Kantona, izvještavanje Vlade Kantona o realizaciji plasmana kreditnih sredstava i subvencionirane kamate i ugovaraju ostali uslovi u cilju realizacije ovog pravnog posla. Odluka Vlade TK je redovan slijed događaja kako bi se u narednim danima mogao potpisati i ugovor između Ministarstva privrede TK i BBI Banke, a time i privredi Tuzlanskog kantona na raspolaganje staviti više od 27 miliona KM.


 

Banka je predvidjela visinu profitne marže od 2,86%, visinu troškova obrade kredita od 0.39 %, te rok otplate kredita 72 mjeseca uz grace period od 12 mjeseci. Imajući u vidu da će Vlada subvencionirati do 3% kamate (profitne marže), može se zaključiti da se radi o beskamatnim sredstvima pri čemu privrednici npr. na 100.000 KM kreditnih sredstava plaćaju samo 390 KM za troškove obrade kredita.