Naslovna AKTUELNO Projekat “Govorimo o sposobnostima!” će biti realizovan i u Lukavcu

Projekat “Govorimo o sposobnostima!” će biti realizovan i u LukavcuNevladina organizacija World Vision, u partnerstvu s Organizacijom amputiraca „UDAS“, provodi projekat “Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH” sa ciljem socio-ekonomskog osnaživanja i integracije žrtava mina i njihovih porodica u 11 minama ugroženih općina u BiH.

 

Projekat je finansiran od Evropske unije i sufinansiran od World Vision Austrija i partnerskih opština, uključujući i općinu Lukavac.


U okviru projekta organizuju dva događaja u partnerstvu sa općinom Lukavac. Prvi događaj se odnosi na izložbu radova umjetnika sa i bez invaliditeta, nastalih na likovnoj koloniji “Govorimo o sposobnostima!”, koja je avgustu 2018. godine organizovana u Banja Luci.

 

Likovna kolonija i izložbe umjetničkih radova nastalih na likovnoj koloniji u partnerskim opštinama, imaju za cilj da promovišu prava, kapacitete i kreativne potencijale preživjelih od mina i osoba sa invaliditetom i da podignu svijest javnosti o specifičnim pitanjima o uticaju mina i invalidnosti.

 

Otvaranje izložbe je planirano u utorak, 25. juna 2019. godine u 12,00 sati u JU Javna biblioteka Lukavac.

 

Pored ovoga, organizuju i inicijalni sastanak grupe za podršku žrtvama mina u saradnji sa Centrom za mentalno zdravlje, koji će se također održati u utorak, 25. juna 2019. godine u Domu zdravlja Lukavac, u periodu od 10,00 do 14,00 sati.

 

Slogan “Govorimo o sposobnostima!” – Umjetnici sa invaliditetom slikaju za BiH bez mina, barijera i žrtava – komunicira ključne poruke događaja. Prije svega se to odnosi na potrebu da se osigura bezbjedno (bez mina) okruženje, koje je pristupačno (bez barijera) preživjelim od mina i drugim osobama sa invaliditetom. Takođe ukazuje na potrebu da se, ne samo, spriječe novi minski incidenti sa ljudskim žrtvama (bez žrtava), već da se osnaže žrtve mina i druge osobe sa invaliditetom, kako bi ostvarili svoja prava i razvili potencijale te učestvovali u razvoju svojih zajednica kao potpuno integrisani građani.

 

(RTV Lukavac)