Naslovna AKTUELNO Prosječna temperatura u BiH raste iz godine u godinu

Prosječna temperatura u BiH raste iz godine u godinuProsječna mjesečna temperatura u Bosni i Hercegovini raste iz godine u godinu i lani je iznosila 12,3 stepeni Celzijusa.

 

Ovo je veliki rast u odnosu na 2000. godinu kada je prosječna temperature iznosila 11,5 Celzijusa.

 

No, koliki je zaista rast temperature pokazuje činjenica je prosjek temperature u BiH u periodu od 1961. do 1990. iznosio 9,5 stepeni, piše BiznisInfo.

 

Ovi podaci navode se u istraživanju koje je provela Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine u saradnji s Federalnim hidrometeorološkim zavodom FBiH i Republičkim hidrometeorološkim zavodom RS.

 

Promjene temperature i padavina posmatrane tokom dužeg vremenskog perioda su jedan od dokaza efekata klimatskih promjena, što je posebno izraženo u posljednjih nekoliko desetljeća.

 

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine je u saradnji s Federalnim hidrometeorološkim zavodom BiH i Republičkim hidrometeorološkim zavodom RS osigurala podatke o temperaturama zraka i atmosferskim padavinama za period 2000- 2018.

 

Izvještaj prikazuje godišnji prosjek temperatura zraka i padavina, njihov razvoj u određenom vremenskom periodu, i odstupanja od dugoročnog prosjeka na nivou države.

 

Pored prosječnih vrijednosti, stopa i prostorna distribucija promjena temperature i padavina su važni za određivanje kapaciteta prirodnih ekosistema da se prilagode klimatskim promjenama.

 

Prema tom izvještaju npr. prosječna najviša temperatura u maju bila je prošle godine, 18 stepeni, a najniža 2004. godine 13,6 stepeni.

 

Prosječna temperatura na godinu najviša je bila 2007. godine i iznosila je 12,6 stepeni, a najniža 2011. godine 10,9 stepeni.

 

Najniža prosječna mjesečna temperatura zabilježena je u januaru 2017.godine, a najviša prosječna mjesečna temperatura bila je u julu 2012. i iznosila je 24,4 stepena.

 

Promjene temperature i padavina posmatrane tokom dužeg vremenskog perioda su jedan od dokaza efekata klimatskih promjena, što je posebno izraženo u posljednjih nekoliko desetljeća.

 

Iz Agencije za statistiku BiH navode kako treba uzeti u obzir da prosječne vrijednosti temperatura i padavina doprinose lakšem općem pregledu vrijednosti i praćenju trendova, ali i da taj pristup nosi sobom i neizbježno gubljenje prikaza minimalnih i maksimalnih vrijednosti padavina i temperaturnih skokova, koji imaju jak uticaj tokom kraćeg perioda u godini.