Naslovna AKTUELNO Prostorni plan akumulacije Modrac usvojila Vlada TK+VIDEO

Prostorni plan akumulacije Modrac usvojila Vlada TK+VIDEO

Prostorni plan  slivnog područja akumulacije Modrac usvojila je Vlada TK.

 

Ovaj strateški dokument ima za cilj poboljšanje ekološke, urbanističke i turističke slike ovoga jezera.


 

„Prijedlog Prostornog plana posebnih obilježja dijela slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016. do 2036. obuhvata kompletnu akumulaciju Modrac i sva naseljena mjesta u okruženju, koja se nalaze na području općina Lukavac, Živinice i grada Tuzle, to je površina od 8 120 hektara. Ovim prostornim planom, obzirom na višenamjensko korištenje akumulacije i prioritete kod korištenja te akumulacije, utvrđuje se osnovna organizacija prostora, mjere korištenja, uređenja, mjere zaštite prostora, mjere za unaprijeđenje i zaštitu okoline, te se propisuje izrada detaljnih planskih dokumenata za sva područja na kojima se očekuje intenzivan urbani razvoj i smještaj nekih planiranih sadržaja ili na onim prostorima koje je potrebno sačuvati, posebno zaštiti i staviti u funkciju promocije i razvoja turizma“, kaže Dragica Tešić, direktorica  Zavoda za planiranje i urbanizam TK.

 

Osnovna vizija ovoga dokumenta je da je akumulacija Modrac visokovrijedni privredni, okolinski i turistički potencijal TK, koji će se na osnovu njega u narednom periodu pažljivije sačuvati, ali i iskorištavati na jedinstven i prepoznatljiv način.

 

Na području općine Lukavac locirano je nekoliko izrazito vrijednih lokacija i razvojnih žarišta, koji prestavljaju potencijale za turistički, privredni i ekonomski razvoj.

 

„Detaljno je definisana kompletna obala i zaleđe u općini Lukavac, sa tačno utvrđenom organizacijom prostora, namjenama zemljišta, mjerama koje se trebaju poduzeti za zaštitu tog prostora, uputama i smjernicama za izradu detaljnijih planskih dokumenata na osnovu kojih će se vršiti uređenje same akumulacije Modrac“, kaže direktorica Tešić.

 

Veliki akcenat ovim dokumentom stavit će se na ekologiju i očuvanje okoliša. S tim u vezi, u planskom periodu se planira uvođenje što većeg broja korisnika u sistem organizovanog prikupljanja i odlaganja otpada, a planski i sistematski djelovat će se i na  toplifikaciji, odnosno, uvođenju ekološki prihvatljivih goriva.

 

Prostornim planom definisano je i područje za sport i rekreaciju, te veslačku stazu koja bi se protezala cijelom obalom akumulacije prema brani u dužini od 2,5 km. Predviđen je i razvoj omladinskog turizma kroz izgradnju omladinskih kampova.

 

Kada je u pitanju privreda akcenat je stavljen na termomineralni izvor kiseljaka, što otvara mogućnost izgradnje banjskog lječilišta, punionice kiseljaka i sl.

 

Nakon usvajanja od strane Vlade TK  ovaj dokument  će  biti dostavljen i Skupštini Tuzlanskog kantona  na razmatranje i usvajanje,  a u dugoročnom periodu uslijedit će i njegova planska primjena.

 

(RTV Lukavac)