Naslovna AKTUELNO Saopštenje za javnost kriznog štaba Doma zdravlja Lukavac

Saopštenje za javnost kriznog štaba Doma zdravlja Lukavac

Saopštenje za javnost kriznog štaba Doma zdravlja Lukavac:

 

 


 

Na sastanku Kriznog štaba JZU Dom zdravlja Lukavac održanom dana 09.03.2020.godine u 07,00 sati razmatrana je trenutna epidemiološka situacija na našoj općini i konstatovano je da je situacija na našoj općini bez promjene, odnosno nema naznaka, niti sumnji na eventualnu pojavu Corona virusa.

 

Postupajući po naredbi Kriznog štaba Ministarstva zdravstva FBiH i Ministarstva zdravstva TK , a zbog situacije oko korona virusa, Dom zdravlja Lukavac proslijeđuje preporuke našim korisnicima zdravstvenih usluga.

 

PREPORUKE

MINISTARSTVA ZDRAVSTVA TUZLANSKOG KANTONA

I MINISTARSTVA ZDRAVSTVA FBiH SU SLIJEDEĆE:

 

 

  1. Nalaže se zabrana posjeta bolnicama, kao i ustanovama socijalne zaštite koje zbrinjavaju djecu, mlade i stare osobe na području Kantona.
  2. Preporučuje se da se ne održavaju javni skupovi na području Kantona, gdje se pod javnim skupom smatra svako okupljanje građana u skladu sa propisima o javnom okupljanju.
  3. Preporučuje se osobama starije životne dobi da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prevoza.
  4. Preporučuje se osobama starije životne dobi da preskoče rutinske kontrolne preglede i odlaske ljekaru porodične medicine, ukoliko to nije neophodno iz zdravstvenih razloga. Preporučuje se najprije ljekara kontaktirati telefonom ukoliko je osobi potreban recept ili savjet ljekara, te da po recepte dolaze mlađi članovi porodice.
  5. Nalaže se da se u zdravstvenim ustanovama na području Kantona privremeno obustave redovni kontrolni specijalističko- konsultativni pregledi, a da se obavljaju samo oni koji su prema procjeni specijaliste na primarnom nivou zdravstvene zaštite neophodni. Otkazivanje pregleda vršiti telefonski uz procjenu stanja pacijenata putem razgovora.
  6. Nalaže se bolnicama na području Kantona da, u skladu sa svojim mogućnostima obezbijede rad mobilnog RTG uređaja kako se pacijenti sa Odjela ili Klinike za infektivne bolesti ne bi pregledali na radiološkom odjelu
  7. Nalaže se bolnicama na području Kantona da, u skladu sa svojim mogućnostima, pripreme anesteziološke aparate radi eventualnog pružanja respiratorne podrške svim pacijentima koji budu u potrebi za istom.

 

 

Apelujemo na građanstvo da se pridržava datih uputa i da redovno prati naše oglašavanje.

 

NAPOMINJEMO, NEMA MJESTA PANICI !

 

Dežurni telefoni za sva eventualna pitanja su:

 

  • Služba hitne medicinske pomoći – 035 / 553 – 394     ili  124
  • Služba za higijensko-epidemiološku zaštitu – 035 / 367 – 334

 

 

 

 

PREDSJEDNIK KRIZNOG ŠTABA

Kurtić dr Nedim, spec.oralne hirurgije