Naslovna AKTUELNO Sindikalisti poručuju: Rudari nastavljaju sa radom, ali prioritet moraju biti njihovo zdravlje...

Sindikalisti poručuju: Rudari nastavljaju sa radom, ali prioritet moraju biti njihovo zdravlje i životi

“Imajući u vidu činjenicu da je našu zemlju zahvatio val širenja epidemije izazvane virusom COVID – 19, Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH, je razmatrao stanje u ZD Rudnici uglja, posebno u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom gdje su uslovi rada ionako teški i za koje su potrebni posebni higijenski uslovi. Tim povodom, Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH je obavijestio Vladu FBiH i Ministarstvo energije, rudarstva i industrije FBiH da zaposleni u Rudnicima uglja u FBiH iz sastava Koncerna JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo u ionako ekstremnim i teškim  uslovima pokušavaju proizvesti potrebnu količinu uglja koja je neophodna za proizvodnju električne energije, a koja je jedna od osnovnih i elementarnih potreba svih dijelova društva u Bosni i Hercegovini.

 

Činjenica je i realnost svakako da prioritet mora biti zdravlje i život zaposlenih u Rudnicima uglja u FBiH, kako bi se na taj način obezbijedio kontinuitet proizvodnog procesa u narednom periodu a koji će zasigurno ponuditi niz izazova za sve dijelove društva kako u Federaciji BiH, tako i u Bosni i Hercegovini.


 

Napominjemo, ulažu se ogromni napori kako bi se prevazišle i izbjegle sve moguće opasnosti koje su prisutne sa aspekta higijensko-epidemiološkog rizika sa posebnim osvrtom na objekte sa podzemnom eksploatacijom uglja.

 

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH je stava da u trajanju borbe cijelog društva protiv epidemije izazvane virusom COVID-19 JPElektroprivereda BiH“ d.d. Sarajevo i ZD rudnici uglja trebaju funkcionisati kao jedinstvena kompanija u svim aspektima djelovanja. Takođe, i po pitanju finansijskog aspekta trebaju djelovati kao jedinstvena kompanije koja se bavi proizvodnjom električne energije.

 

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH je pozvao Vladu FBiH, JP „Eletroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, kao i uprave ZD Rudnici uglja da navedeno prihvate kao prijeku potrebu u cilju efikasnog funkcionisanja sistema za proizvodnju električne energije koji trenutno radi i djeluje u ekstremnim uslovima.

 

Takođe, ovom prilikom pozivamo članstvo Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH da kontinuirano poduzima mjere neophodne samozaštite shodno raspoloživim sredstvima, kako bi se izbjegle neželjene posljedice po zdravlje ljudi”, stoji u saopštenju za javnost.