Naslovna AKTUELNO Sindikat metalaca insisitira da se zaštite radnici

Sindikat metalaca insisitira da se zaštite radnici

Sindikat metalaca Federacije BiH pozvao je sve nadleže institucije i poslodavce da u okviru svojih nadležnosti poduzmu sve aktivnosti radi zaštite zdravlja i života uposlenika preduzeća koja se bave proizvodnjom i preradom metala na području Federacije BiH.

 

Ističu da se to posebno odnosi na pojavu koronavirusa (COVID-19) u našoj zemlji, a koji je odnedavno i globalni zdravstveni problem, te u skladu s tim traže da budu određene posebne mjere zdravstvene zaštite unutar preduzeća.


 

Iz Sindikata podsjećaju na zakonske obaveze poslodavaca i radnika u skladu s odredbama Zakona o radu, Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost proizvodnje i prerade metala u FBiH.

 

Također, naglašavaju da ukoliko bi došlo do prekida rada shodno odlukama relevantnih institucija radnik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme prekida rada do kojeg je došlo zbog okolnosti za koje radnik nije kriv (viša sila, privremeni zastoj u proizvodnji i slično), što je navedeno u Zakonu o radu.

 

– Poslodavci su dužni poduzeti sve aktivnosti u okviru svojih nadležnosti radi prevencije, zaštite života i zdravlja radnika na području Federacije BiH. Radnici su također dužni ponašati se odgovorno prema svom zdravlju, poduzimati mjere predostrožnosti i pridržavati se uputa nadležnih zdravstvenih institucija – saopćeno je iz Sindikata metalaca Federacije BiH.