Naslovna AKTUELNO Smanjena potrošnja vode u BiH

Smanjena potrošnja vode u BiHPrema podacima koje je prikupila Agencija za statistiku BiH u 2018. godini bilo je 319.851.000 m³ ukupno zahvaćenih i preuzetih količina vode što je za 3,5 posto manje u odnosu na prethodnu godinu.

 

Od zahvaćene količine vode iz podzemnih je izvorišta u prošloj godini zahvaćeno 45,7 posto iz izvora 36,8 posto, iz vodotoka 15,5 posto, iz akumulacija 0,8 posto i iz jezera 1,1 posto. Ukupna količina preuzete vode iz drugih vodovodnih sistema je za 12 posto manja u odnosu na prethodnu godinu.

 

U 2018. godini količina ukupno isporučene vode iz javnog vodovoda bila je za 2,3 posto manja u odnosu na prethodnu godinu. U strukturi potrošnje vode najveći su potrošači bila domaćinstva, koja su utrošila 72,2 posto ukupno isporučene vode iz javnog vodovoda. Javni vodovod u 2018. godini je imao gubitke vode 1,7 posto manje u odnosu na prošlu godinu.

 

Također, kako se navodi u analizi potrošnje vode u prošloj godini optimizacija mreže je dovela do skraćenja glavnog dovoda za 0,7 posto i produženja razvodne mreže za 3,3 posto. Broj vodovodnih priključaka u 2018. godini je umanjen za 1,1 posto.

 

Podaci o javnom vodovodu prikupljaju se redovnim godišnjim statističkim istraživanjem (VOD-2V) od komunalnih poslovnih subjekata i od općinskih službi koje upravljaju javnim vodovodom u posmatranim naseljima.