Naslovna AKTUELNO Stiže proljeće, požari na otvorenom sve učestaliji

Stiže proljeće, požari na otvorenom sve učestalijiPrema izvještajima operativnih centara civilne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata, osim nekoliko tehničkih, vatrogasne  jedinice su imale i devet intervencija na gašenju požara i to:

 

PVJ Gračanica je imala dvije intervencije na gašenju požara i to:

 

– požar na niskom rastinju u naselju Hurije,

– požar na niskom rastinju Korića – Han.

 

PVJ Lukavac je imala tri intervencije na gašenju požara i to:

 

– požar na automobilu u naselju Huskići,

– požar na šumi i niskom rastinju u naselju Gnojnica,

– požar na niskom rastinju u naselju Turija.

 

PVJ Srebrenik je imala tri intervencije na gašenju požara i to:

 

– požar na šumi u naselju Ćojluk,

– požar na niskom rastinju u naselju Čekanići,

– požar na niskom rastinju lokalitet kod željezničke pruge u gradu.

 

PVB Tuzla je u protekla 24 sata imala intervenciju na gašenju požara na niskom rastinju u ul. dr Pašića.

 

Svi požari su lokalizovani i ugašeni.

 

Proljeće nam je na pragu, a usljed pogodnih vremenskih prilika već se uveliko raščišćavaju čišćenja i uređuju bašte, dvorišta i izletišta, te se priprema za proljetnu sjetvu.

 

Kako građani često na otvorenom prostoru spaljuju travu i drugi prikupljeni otpad, što nije u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu oblast zaštite od požara, Služba civilne zaštite upozorava na opasnost od požara i podsjeća građane da prikupljeni otpad iz vrtova odlažu na propisan način u kontejnere.

 

Služba civilne zaštite podsjeća i da je zabranjeno paljenje vatre i roštilja u blizini šumskog i drugog rastinja te da se poduzmu sve potrebne mjere opreza kako bi spriječili eventualno izbijanje požara i ugrožavanja ljudskih života i materijalnih dobara.

 

U slučaju izbijanja požara potrebno je odmah pristupiti njegovom gašenju i prijaviti požar na brojeve telefona: 123 – VATROGASCI, odnosno 122 – POLICIJA.