Naslovna Istaknuto Susret sa delegacijom OSCE-a!

Susret sa delegacijom OSCE-a!

Na današnjem susretu sa premijerom Tuzlanskog kantona Denijalom Tulumovićem, šef ureda OSCE-a u Tuzli Damir Gnjidić je pohvalio Tuzlanski kanton u pogledu odgovora na izazove koje je donijela pandemija korona virusa.
„Tuzlanski kanton je uradio posao na najbolji mogući način, ponudio je izuzetno kvalitetan
odgovor kako u pogledu medicinskog, tako i u pogledu humanog aspekta smještaja osoba za koje su bile izrečene mjere izolacije i karantena. Također, prema dostupnim informacijama, sve aktivnosti su vođene na ozbiljan, odgovoran i transparentan način“, kazao je ovom prilikom Gnjidić.
Premijer Tulumović se zahvalio na ovim ocjenama, dodavši da su tokom cijelog kriznog
perioda Vlada i sve ostale institucije i tijela ulagali značajne dodatne napore kako bi se postigli ostvareni rezultati.
Imajući u vidu da se stanje u pogledu pandemije polako stišava, te da sve izraženiji ponovno postaje problem ilegalnim migranata koji prolaze kroz Tuzlu i Tuzlanski kanton, tokom današnjeg sastanka razgovaralo se i o ovoj tematici.
Premijer Tulumović se složio da ova pojava ponovno dobiva na svom obimu i značaju, te je
najavio da će u narednom periodu Vlada u saradnji sa Gradom Tuzla i Ministarstvom sigurnosti BiH koordinirati zajedničke aktivnosti, a sve s ciljem da odgovor na ovu pojavu bude što efikasniji.