Naslovna AKTUELNO U 2018. ZZO TK ostvario prihode od 5,5 miliona KM

U 2018. ZZO TK ostvario prihode od 5,5 miliona KM

Vlada TK prihvatila je Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar – septembar 2018. godine.

 

Ukupni prihodi i primici za finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u prva tri kvatrala 2018. godine ostvareni su u iznosu od 172 miliona KM što je za 2,76% manje od planiranih, a za 2,99% više u odnosu na isti period 2017. godine. U ovom periodu ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od oko 5,5 miliona KM.

 

Pravo na zdravstvenu zaštitu u TK koristi 93,35% stanovništva, što je, tvrde iz Zavoda znatno više u odnosu na prosjek Federacije BiH.

 

„Prema podacima iz finansijskog izvještaja ukupan broj osiguranih lica je 415 415 i u odnosu na prošlu godinu predstavlja smanjenje broja osiguranih lica. Razlog je što se u septembru se djeca koja su na redovno školovanju prvo odjave sa redovnog zdravstvenog osiguranja pa sa donošenjem tih potvrda ponovo ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu“, rekao je Mirsad Hodžić, direktor ZZO TK.

 

Zavod zdravstvenog osiguranja TK čini značajne pomake kada je u pitanju informatizacija zdravstva: e-knjižica, e –recept, ambulantni informacioni sistem, softver za bolovanja i poboljšanja baze podataka.