Naslovna AKTUELNO U BiH posluju 242 velika, 1257 srednjih i 25.880 manjih preduzeća

U BiH posluju 242 velika, 1257 srednjih i 25.880 manjih preduzeća

U BiH su samo 242 velika preduzeća, tj. ona koja zapošljavaju više od 250 radnika, podaci su to Agencije za statistiku BiH.

 

Podaci koji se odnose na 2017. godinu pokazali su da u BiH ima 1257 srednjih preduzeća (broj zaposlenih 50 – 249), te 25.880 manjih preduzeća (0 – 49 zaposlenih).

 

Istraživanje Agencije za statistiku obuhvatilo je 75.731 preduzeće i preduzetnika (27.379 preduzeća i 48.352 preduzetnika) s ukupnim brojem zaposlenih 555.590.

 

Unatoč još uvijek malom broju velikih preduzeća, vidljiv je blagi porast u usporedbi s 2016. godinom kada su u BiH poslovala svega 192 velika preduzeća, podaci su Agencije za statistiku.

 

Od ukupnog broja preduzeća i preduzetnika obuhvaćenih rezultatima, najveći broj ih je iz područja usluge i iznosi 34.882 (46%), zatim iz područja trgovine 25.278 (33,4%) te potom iz industrijskih djelatnosti 11.570 (15,3%) i građevinarstva 4001 (5,3%).

 

Kada je riječ o preduzetnicima, samo tri spadaju u red velikih, 21 je srednje veličine, a uvjerljivo najveći broj je malih, ukupno 48.328.

 

Promatrano po veličini preduzeća i preduzetnika, kod industrijskih djelatnosti najveći udio (50% i više) u svim varijablama imaju srednja i velika preduzeća, dok u trgovini, građevinarstvu i uslugama najveći udio imaju mala preduzeća.

 

Kada je riječ o velikim preduzećima, najviše ih ima u prerađivačkoj industriji (113), u trgovini ih je 45, u građevinarstvu 10, dok u poslovanju nekretninama nema nijedno.

 

Prema posljednjim službenim podacima za 2017. godinu, dostupnim preko Poslovnih novina i LRC-a, u BiH postoje 32.292 kompanije, koje su zbrojno ostvarile ukupni prihod od 65,485.823,43 marke.

 

Od ovog broja kompanija, male kompanije čini ukupno njih 27.595 ili 85,45 posto, srednje 3588 ili 11,11 posto, dok velikih ima 1109 ili 3,43 posto.

 

Ako broj kompanija usporedimo s podatkom o ostvarenim prihodima od prodaje, može se vidjeti da 85,45 posto kompanija ostvaruje 8,867 milijardi maraka prihoda od prodaje ili 13,54 posto.

 

S druge strane, 1109 velikih kompanija, ili 3,43 posto od ukupnog broja, ostvaruje 44,385 milijardi maraka prihoda od prodaje ili 67,78 posto.

 

Ovo nam zapravo pokazuje kako ipak u BiH mali broj velikih preduzeća ostvaruje 2/3 ukupnih prihoda od prodaje te da su ona okosnica ekonomskog sistema BiH.