Naslovna AKTUELNO U Federaciji BiH 520.701 zaposlenih osoba

U Federaciji BiH 520.701 zaposlenih osoba

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 12.04.2021.godine iznosio je 520.701. Ovaj broj veći je za 1.508 zaposlenika u odnosu na podatak od 05.04.2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 519.193.   

 

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca na dan 12.04.2021. godine po kantonima/RS/BD može se vidjeti u tabelarnom pregledu.

 

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca
Kanton Tekuće stanje na dan 12.04.2021. Procenat učešća zaposlenika prema prebivalištu po kantonima/RS/BD  u ukupnom broju zaposlenika
Broj zaposlenika po prebivalištu osiguranika Broj zaposlenika po sjedištu poslodavca
Kanton Sarajevo 139.444 158.763 26,78
Tuzlanski kanton 101.494 98.610 19,49
Zeničko-dobojski kanton 85.694 80.748 16,46
Hercegovačko-neretvanski kanton 51.803 51.971 9,95
Srednjobosanski kanton 51.330 49.302 9,86
Unsko-sanski kanton 37.748 37.065 7,25
Zapadnohercegovački  kanton 20.663 20.283 3,97
Kanton 10 11.232 10.995 2,16
Bosansko-podrinjski kanton 7.430 6.862 1,43
Posavski kanton 5.682 6.299 1,09
Republika Srpska 7.383   1,42
Brčko distrikt 798   0,15
Ukupno 520.701 520.898