Naslovna AKTUELNO U Federaciji BiH za 12.684 porastao broj zaposlenih

U Federaciji BiH za 12.684 porastao broj zaposlenih

Handshake Business Men Concept

Ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 28.09.2020. godine po prebivalištu osiguranika iznosi 520.291. Od početka pandemije, u Federaciji BiH je na dan 05.05.2020. godine zabilježen najmanji broj zaposlenih i bio je 507.607.

 

Na dan 28.09.2020.godine broj zaposlenih iznosi 520.291 i veći je za 12.684 u odnosu na 05.05.2020.godine. 

 

Stanje broja zaposlenih na dan 28.09.2020.godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/zaposleni_28_09_2020.pdf

 

Broj zaposlenih prema prebivalištu se bazira na prebivalištu zaposlenika (JMBG) bez obzira gdje je osoba zaposlena (u općini prebivališta ili drugoj općini ili u istom kantonu ili drugom kantonu), a broj zaposlenih prema mjestu rada, odnosno prema mjestu poslodavca (JIB-a).