Naslovna AKTUELNO U Lukavcu u narednom periodu izmjena režima saobraćaja, u izradi Projekat saobraćajne...

U Lukavcu u narednom periodu izmjena režima saobraćaja, u izradi Projekat saobraćajne signalizacije (VIDEO)


Općinsko vijeće Lukavac na osnovu člana 32. Statuta općine Lukavac donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o bezbjednosti i organizaciji saobraćaja na putevima općine Lukavac. Ova Odluka podrazumijeva izmjenu režima u saobraćaju na području grada.

 

Ulice sa jednosmjernim saobraćajem u gradu su:

-Ulica Branilaca Bosne-od raskrsnice sa ulicom Armije RBiH do raskrnice sa ulicom Lukavačkih brigada

-Ulica Titova – od raskrsnice sa ulicom Lukavačkih brigada do raskrnice sa ulicom Žrtava genocida u Srebrenici

-Ulica Derviša Sušića-od raskrsnice sa ulicom 9.maja do raskrsnice sa ulicom Branilaca Bosne

-Ulica Alekse Šantića-od raskrsnice sa ulicom Titova do kružnog toka

-Ulica Alekse Šantića-od ulice Omladinska do ulice Alekse Šantića

-Ulica Bana Borića-od ulice Omaldinska polukružno prema desno do ulice Omladinska

-Ulica Lukavačkih brigada (sporedna pored Islamskog centra)- od raskrnice sa ulicom Titova do raskrsnice sa ulicom Kule

-Ulica Lukavačkih pjesnika –od raskrsnice sa ulicom Sarajevska do raskrsnice sa ulicom Školska

-Ulica iz pravca ulice Lukavačkih brigada prema Trgu Slobode ( iza Općine Lukavac)

-Trg Slobode –od raskrsnice sa ulicom Lukavačkih brigada do raskrsnice sa ulicom Patriotskog fronta

-Ulica Mehmedalije Maka Dizdara –od raskrnice sa ulicom Septembarska do raskrsnice sa ulicom Lukavačkih brigada

-Ulicom Patriotske lige-od raskrsnice sa ulicom Sarajevska do raskrsnice sa ulicom Septembarska

-Ulica Vase  Pelagića –od ulice Muhameda Hevaija Uskufija do raskrsnice sa ulicom Bijele zgrade

-Ulica Školska –od raskrnice sa ulicom Patriotske lige do raskrnice sa ulicom Kulina bana

-Ulica Školska –od raskrsnice sa ulicom Kulina bana do raskrnice sa ulicom Patriotske lige

-Ulica Slatine –od željezničkog prelaza do ulice Partizanski put

-Ulica Slatine-od ulice Partizanski put do željezničkog prelaza

Odluka će stupiti na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku općine Lukavac“ a primjenjuje se nakon izrade projekta vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije s putnom opremom na području MZ Lukavac Grad.

 

Opširnije u video prilogu Enide Akeljić