Naslovna AKTUELNO U srijedu se održava 19. sjednica Općinskog vijeća Lukavac + VIDEO

U srijedu se održava 19. sjednica Općinskog vijeća Lukavac + VIDEO

19.Redovna sjednica Općinskog vijeća Lukavac će biti održana u srijedu, 9. maja 2018. godine sa početkom u 14, 30 sati.

 

Dnevnim redom, koji je utvrđen na sjednici kolegija 30. aprila, predviđena je rasprava o osam tačaka dnevnog reda.


 

Na početku sjednice će na raspravu i usvajanje biti dat zapisnik sa posljednje 18. redovne sjednice Općinskog vijeća.

 

Više rasprave bi moglo biti po drugoj tački, a to je preispitivanje četiri odluke sa 18. sjednice, što je tražio načelnik dr. Edin Delić, a tiču se usklađivanja statusa JP „Rad“ sa zakonskim aktima i rješenja o imenovanju komisije za izbor predsjednika i članova upravnih odbora JU RTV Lukavac, JU Javna biblioteka Lukavac i JU centar za kulturu Lukavac.

 

Dvije odluke će se odnositi na utvrđivanje javnog interesa i to za rekonstrukciju i izmještanje dijela trase regionalne trase R-471 i za napredovanje radova na PK „Šikulje“.

 

Dvije odluke će se odnositi na raspisivanje javnih konkursa za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja, te jedna o izboru najpovoljnije ponude za prodaju zemljišta putem licitacije.

 

Kraj sjednice će biti rezervisan za vijećnička pitanja i inicijative.

 

(RTV Lukavac)