Naslovna AKTUELNO U toku je konkurs za dodjelu stipendija učenicima i studentima

U toku je konkurs za dodjelu stipendija učenicima i studentima

Općina Lukavac raspisala je konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima za školsku/akademsku  2017./2018. godinu.

 

U budžetskoj 2018.godini bit će dodijeljeno ukupno 116 stipendija i i to: 50 stipendija učenicima, 50 stipendija studentima, po pet stipendija za nadarene učenike/ studente sportiste, te po tri stipendije učenicima/ studentima sa invaliditetom.


 

Na osnovu Pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku 2017./2018.godinu i Odluke o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola i studentima prvog ciklusa studiranja, koje je usvojilo Općinsko vijeće Lukavac, raspisan je javni konkurs.K ompletnu proceduru će provesti petočlana komisija, koju će imenovati načelnik Općine Lukavac dr. Edin Delić.

 

Stipendije će biti dodjeljivane za devet mjeseci, a mjesečni iznos je 50 KM za učenike i 100 KM za studente.

 

Uslovi za dodjelu stipendija su: da je kandidat državljanin BiH, da kandidat i članovi porodičnog domaćinstva imaju prebivalište na području općine Lukavac, da je redovan učenik/student koji prvi put upisuje školsku/akademsku godini i da nije korisnik stipendije po drugom osnovu. Pravo na dodjelu stipendija bez bodovanja ostvaruju učenici generacije iz osnovnih i srednjih škola i studenti sa prosječnom ocjenom devet i više. Pravo učešća na konkursu imaju redovni učenici srednjih škola sa prosjekom ocjena 4 i više i redovni studenti prvog ciklusa studija sa prosjekom ocjena sedam i više, a koji nisu korisnici stipendija iz budžeta Vlade TK ili drugih davaoca stipendija.

 

 

Stipendije se dodjeljuju proporcionalno po razredima, odnosno godinama studija.Dodjeljuju se samo jednom učeniku, odnosno jednom studentu iz iste porodice.

 

 

Dokumenta koja je potrebno priložiti uz prijavu na konkurs kandidati mogu pogledati na oglasnoj ploči i web stranici Općine Lukavac.

 

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

 

Prijave na konkurs sa dokumentacijom dostaviti na adresu Općina Lukavac-Općinski načelnik, Komisija za dodjelu stipendija, Trg slobode br.1 ,75300 Lukavac ili lično u šalter sali Općine Lukavac (šalter i broj 4 i 5 ) i to radnim danom u terminu od 8,00 do 16,00 sati.

 

(RTV Lukavac)