Naslovna AKTUELNO UKC Tuzla daje preporuke za bolesnike sa transplantiranim bubregom

UKC Tuzla daje preporuke za bolesnike sa transplantiranim bubregom

Zbog pandemije COVID19 i smanjenja rizika za bolesnike i osoblje, obustavlja se do daljnjeg rad transplantoloških (Tx) ambulanti na Odjelu za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju Klinike za interne bolesti UKC Tuzla.

 

Preporučuje se slijediti uputstva:


 

  1. Obavljat će se telefonske konsultacije s bolesnicima u dane kada su bili naručeni za pregled (bolesnici će biti pozivani telefonom).
  2. Na osnovu dosadašnjeg stanja bolesnika i telefonskog razgovora napisat će se recepti za imunosupresivnu terapiju, a bolesnici će naknadno potpisati naloge.
  3. Sestra sa Odjela će u apoteci podići lijekove.
  4. Bolesnik ili član njegove porodice (s ličnom/osobnom kartom) po dolasku do bolnice obavezni su javiti se na info pult sestri domaćici ili službi zaštite koji su u obavezi kontaktirati odjel.
  5. Medicinska sestra -tehničar je dužna da lijekove dostavi lično do info pulta i nakon izvšene identifikacije i provjere ličnih dokumenata lijekove uruči pacijentu odnosno pratnji.
  6. U slučaju pogoršanja zdravstvenog stanja bolesnika, potrebno je da se isti javi telefonom prvo svom nadležnom ljekaru, potom ljekarima UKC Tuzla na telefonske kontakte odjela: 035 303 106, 035 303 394.
  7. U slučaju potrebe za hospitalizacijom bolesnika, ona se vrši u za to nadležnoj sekundarnoj/tercijarnoj zdravstvenoj ustanovi za stacionarno liječenje, a komunikaciju s nama ostvaruju nadležni ljekari te ustanove.
  8. Evenutalni prijem na naš Odsjek za transplantaciju unaprijed bi se dogovarao s nadležnim ljekarima.
  9. Pregledi s nalazima u našoj Tx ambulanti obavljat će se samo za nedavno transplantirane pacijente kod kojih za to postoji medicinska indikacija (ti bolesnici će biti obaviješteni telefonom).