Naslovna AKTUELNO UPFBiH: Mjere Vlade FBiH ohrabrujuće, ali nedovoljne

UPFBiH: Mjere Vlade FBiH ohrabrujuće, ali nedovoljne

Iz Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine smatraju da su predložene mjere Vlade Federacije BiH  za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije koronavirusa, neuporedivo bolje od ranijeg prijedloga i da su ohrabrujuće, ali nedovoljne.

 

S ciljem zaštite života i zdravlja zaposlenih i očuvanja radnih mjesta, iz UPFBiH pozivaju Vladu FBiH i Savez samostalnih sindikata BiH na potpisivanje privremenog Socijalnog sporazuma kojim će se omogućiti slanje ljudi na čekanje i osigurati isplata plaća na način da svi snose dio tereta,  srazmjerno snazi – radnici najmanje, poslodavci više, a vlade najviše.


 

„Insistiramo da se hitno preusmjere sva budžetska sredstva, osim onih namijenjenih za plaće uposlenih, vanbudžetske fondove, zdravstvenu zaštitu, PIO/MIO, socijalnu zaštitu i slično, za umanjivanje efekata krize izazvane pandemijom koronavirusa“, naglašavaju iz UPFBiH.

 

Iz UPFBiH podsjećaju da je u većini država koje se bore sa posljedicama krize izazvane pandemijom koronavirusa, donesena upravo ovakva odluka, kojom se sva budžetska sredstva, osim onih namjenskih za svrhe koje ističe i UPFBiH, preusmjeravaju na očuvanje radnih mjesta i pomoć prviredi.

 

„U UPFBiH predložene mjere smatramo samo početkom djelovanja u pravcu stabilizacije privrede i saniranja posljedica pandemije koronavirusa , jer će se mjere morati mijenjati i usklađivati sa daljim razvojem situacije u BiH, okruženju i svijetu.  Podržavamo selektivnost u primjeni mjera, uz uslov da kompanije koje se nalaze u stanju ekonomske ugroženosti  ne mogu  računati na pomoć ukoliko otpuštaju radnike“, naglašavaju iz UPFBiH.

 

Kao nedostatak u predloženim mjerama Vlade FBiH, iz UPFBiH ističu činjenicu da se donesenim mjerama ne uzima u obzir pogoršanje situacije na terenu koje je izvjesno, niti dužina trajanja krize.  Naglašavaju da se sa svojim setom mjera koje će pomoći privredi moraju uključiti i niži nivoi vlasti, uzimajući u obzir podjelu nadležnosti kada je u pitanju privreda.

 

„Insistiramo da se hitno stavi u funkciju Koordinacioni odbor za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije koronavirusa, koji mora što prije početi operativno djelovati. Također tražimo da se hitno definiraju procedure i primjenjuju mjere koje je donijela Vlada FBiH“, kažu iz UPFBiH.