Naslovna AKTUELNO Upozorenje: Od 12. do 14. maja padavine mogu izazvati poplave

Upozorenje: Od 12. do 14. maja padavine mogu izazvati poplaveDirektor Agencije za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH Sejad Delić izjavio je da se od 12. do 14. maja očekuje da će doći do obilnih padavina koje mogu izazvati poplave na području Bosne i Hercegovine.

 

Radi toga od subote navečer uvest će se dežurstvo kako bi građanstvo bilo adekvatno obaviješteno.

 

Tim povodom danas je u Agenciji održan sastanak sa direktorima Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), Hidrometerološkog zavoda FBiH i Zavoda za geologiju FBiH na kojem je poručeno da su nadležne institucije spremne za odgovore eventualnoj situaciji ako dođe do poplava.

 

– Da će doći do poplava ne možemo sa sigurnošću prognozirati jer se vrijeme mijenja iz sata u sat. Prema sadašnjim informacijama najrizičnije su Sana, Una, Usora i Spreča. Četiri dana su dovoljna da institucije izvrše potrebne pripreme – rekao je direktor Hidrometerološkog zavoda FBiH Almir Bijedić.

 

Pojavu klizišta i odrona uslijed poplava uzrokuje geološki sastav terena, zbog čega se, po riječima direktora Zavoda za geologiju Ferida Skopljaka, u slivu Une i Sane može očekivati manji broj klizišta, a veći broj odrona pogotovo u kanjonima.

 

Velike količine padavina uzrokuju nastanak klizišta. Pri tome je, tvrdi Skopljak, ljudski faktor enormno visok, čak 80 posto. Najčešći uticaj ljudskog faktora je nekontrolisana sječa šume ili namjera pojedinaca da na neadekvatan način želi osigurati vodu.

 

Agencija za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH nastavlja pratiti stanje vodostaja i u skladu sa federalnim operativnim planom obavještavat će Ministarstvo sigurnosti BiH, kao i Federalnu upravu civilne zaštite i ostale nadležne institucije.

 

– Ne želimo ništa prepustiti slučaju i već vršimo preventivne radnje na ispuštanju viška vode iz pojedinih akumulacija. Veoma je moguće da će biti lokalnih izljeva potoka, te moramo raditi na zaštiti – potvrdio je direktor FUCZ Fahrudin Solak.

 

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine obavjestilo je nadležne institucije iz sistema zaštite i spašavanja u BiH te međunarodne partnere o najavljenim nepovoljnim hidrometeorološkim prilikama u BiH, odnosno padavinama koje bi mogle izazvati poplave u našoj zemlji, te zatražilo da budu pripravni u slučaju da bude potrebe za angažiranje dodatnih snaga za pružanje pomoći službama civilne zaštite.

 

Obavjest je upućena Ministarstvu odbrane BiH, ukoliko se iskaže potreba za angažovanje letjelica i pripadnika oružanih snaga BiH, kao i Centru za koordinaciju odgovora na vanredne situacije Evropske komisije u slučaju potrebe za međunarodnu pomoć.

 

Također, na današnjem sastanku u Sektoru za zaštitu i spašavanje Ministarstva sigurnosti BiH zatraženo je inteziviranje razmjene informacija sa drugim nadležnim institucijama u BiH u cilju praćenja situacije na terenu i pripreme pravovremenog odgovora, kao i rad Operativno-komunikacijskog centra BiH 112, koji je spreman da u slučaju zahtjeva sa terena izvrši neophodnu koordinaciju u slanju pomoći ugroženim područjima.

 

(Izvor: FENA)