Naslovna AKTUELNO Utvrđeno postojanje nekropole stećaka u Dobošnici

Utvrđeno postojanje nekropole stećaka u Dobošnici

Dana, 1. decembra 2020. godine na poziv NVO „Dobošnica“ iz Dobošnice izvršen je terenski obilazak i rekognosciranje terena ovog naselja.

 

Terenski obilazak je u pratnji članova udruženja „Dobošnica“ izvršio mr. Semir Hadžimusić, stručni saradnik u Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona. Povod istraživanja bilo je utvrđivanje postojanja stećaka na rubu zaseoka Cibrići prema Prlinama, o čemu je Zavod ranije izvijestio Muamer Hodžić, član udruženja. Prilikom obilaska je konstatovano da se na lokalitetu „Kamenje“, parcela Podovi, uz stari put (drum) koji je iz doline Spreče, preko Ratiša, išao ka Posavini nalazi nekropola sa stećcima. Evidentirana i dokumentovana su dva monumentalna stećka oblika sanduka, djelimično oštećena, bez jasno vidljivih ukrasa i natpisa. Stećci su udaljeni jedan od drugog pedesetak metara i za pretpostaviti je da na istom lokalitetu postoji još nekoliko nadgrobnika, a što bi se čišćenjem terena moglo i utvrditi.


 

Postojanje ovih stećaka je jedan od materijalnih dokaza postojanja srednjovjekovne župe Smoluća i kontinuiteta življenja stanovništva na ovom području. Naime, ovo područje od Dobošnice ka Prlinama i Smolući je prema ranijim istraživanjima profesora Saliha Kulenovića (1991), te mr.sc. Rusmira Djedovića (2006) i mr. Semira Hadžimusića (2015) poznato po postojanju nekoliko lokaliteta sa stećcima, starim muslimanskim mezarjima i kultnim mjestima. Nažalost, mnogi lokaliteti su uništeni zbog eksploatacije uglja, kao i ratnih dejstava u periodu 1992-1995. godine, te je utvrđivanje postojanja i očuvanosti ova dva stećka značajan doprinos valorizaciji kulturno-historijskog naslijeđa općine Lukavac i Tuzlanskog kantona.

 

Također, prilikom terenskog rada u Dobošnici izvršen je obilazak još nekoliko lokaliteta i spomenika kulturne baštine. Radi se o zgradi stare željezničke stanice na uskotračnoj pruzi iz 1886. godine, memorijalnom stablu lipe u blizini stanice, staroj školi (ambulanti) iz 1939. godine, kao i partizanskoj spomen-grobnici iz 1954. godine.

 

 

(RTV Lukavac)