Naslovna AKTUELNO Vijeće muftija ima stav o LGBT osobama

Vijeće muftija ima stav o LGBT osobamaPosljednjih dana u bh. javnosti podigla se bura nakon što je najavljena prva Bh. povorka ponosa koja će biti održana 8. septembra. BiH će tako nakon gotovo svih zemalja regije, osim Makedonije, biti zemlja u kojoj će se održati ova povorka koja ima za cilj promovirati prava LGBTIQ osoba.

 

 

Brojne reakcije pristižu svaki dan, kako pozitivne, tako i negativne, a među najglasnijim protivnicima Bh. povorke ponosa su oni koji se pozivaju na vjerske razloge, ističući da vjerske knjige zabranjuju homoseksualnost i tretiraju je kao grijeh.

 

 

Ipak, mnogi od njih zaboravljaju da vjerske knjige također zabranjuju i nasilje, pa često sloboda govora pređe u govor mržnje i poziv na nasilje.

 

 

S tim u vezi još prije nekoliko godina oglasio se Rijaset Islamske zajednice u BiH, te je Vijeće muftija donijelo zaključak o LGBT osobama:

 

 

Na osnovu člana 10. i člana 24. Poslovnika o radu Vijeća muftija, Vijeće muftija je na svojoj petoj redovnoj sjednici održanoj u Sarajevu 15. decembra 2015. godine, razmatrajući pitanje stava Vijeća muftija o LGBT osobama, donijelo sljedeći:

 

 

ZAKLJUČAK

 

 

1. Islam afirmira brak i porodicu, podstiče na formiranje braka i očuvanje vrijednosti braka, potomstva i porodice kao osnovne ćelije ljudskog društva. Prema učenju islama brak je ugovor o bračnom životu između muškarca i žene. Allah dž.š. u Kur'anu kaže: „0 ljudi, Mi vas od jednog muškarca i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali…“. (El-Hudžurat, 13) i „i jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju;“ (Er-Rum, 21).

 

 

2. Nedvojbeno je da se homoseksualizam u izvorima islama (Kur'anu i Sunnetu) kvalificira velikim grijehom (el-fahiše) te da se vjernici pozivaju da mu se ne približavaju. Svevišnji u Kur'anu kaže: „…ne približujte se nevaljalštinama, bile javne ili tajne…“ (El-En'am, 151).

 

 

3. Nije dopušteno nasilje prema bilo kojem čovjeku na osnovu njegovog ličnog uvjerenja i orijentacije. Allah u Kur'anu kaže: „…a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje – da pouku primite, on vas savjetuje.“ (En-Nahl, 90), stoji u zaključku koji je potpisao reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović, predsjedavajući Vijeća muftija.