Naslovna AKTUELNO ILDP uputio poziv organizacijama civilnog društva

ILDP uputio poziv organizacijama civilnog društva


Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP) III upućuje poziv organizacijama civilnog društva (OCD) za podnošenje prijedloga projekata za jačanje aktivnijeg uključivanja OCD, građana i lokalnih zajednica u procesima upravljanja lokalnim razvojem.

 

Projekat integrisanog lokalnog razvoja (ILDP) je zajednički projekat Vlade Švicarske i UNDP-a koji ima za cilj osnažiti lokalni razvoj kroz uvođenje sistemskog pristupa strateškom planiranju, implementaciji, praćenju i evaluaciji realizacije razvojnih planova, te harmonizaciji sistema planiranja na lokalnom nivou sa onima na višim nivoima vlasti.

 

Mole se organizacije civilnog društva (OCD, koje se prijavljuju na poziv, da dostave sve obavezne dokumente za prijavu, onako kako je to pojedinačno naglašeno u Smjernicama za podnosioce prijava. Aplikanti svoje prijave na učešće i dodatne dokumente treba da dostave u jednom originalnom primjerku i 1 kopiji A4 veličine,  te na CD-u ili USB-u.  putem preporučene pošte, privatne poštanske usluge ili lično na slijedeću adresu:

 

Razvojni program Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH)
„Projekat integriranog lokalnog razvoja“
(ILDP III)

 

UN House


Zmaja od Bosne bb


71000 Sarajevo


Bosna i Hercegovina

 

Sve prijave za učešće, u skladu sa ovim Pozivom i pripadajućim Smjernicama, trebaju biti dostavljene najkasnije do 22.aprila 2019. godine (ponedeljak), do 15:00 sati. Prijave na učešće podnešene na druge načine (npr. faks ili email) neće biti uzete u razmatranje.

 

Dodatne informacije i elektronske verzije Smjernica, te pripadajućih prijavnih dokumenata, su dostupne na sljedećoj

Web adresi:http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/en/home/procurement.html.

 

(RTV Lukavac)