Naslovna AKTUELNO Vijećnička većina potvrdila odluke čije preispitivanje je zbog nezakonitosti tražio načelnik Edin...

Vijećnička većina potvrdila odluke čije preispitivanje je zbog nezakonitosti tražio načelnik Edin Delić (VIDEO)

Za vanrednu sjednicu Općinskog vijeća Lukavac dnevnim redom bilo je predviđeno razmatranje zahtjeva načelnika Edina Delića za preipitivanje četiri odluke i to: Odluke o imenovanju privremenog Nadzornog odbora JP ,,RAD” Lukavac, Odluke o imenovanju privremenog Nadzornog odbora JP .,,RAD” Lukavac, Odluke o imenovanju privrernenog Upravnog odbora JZU ,,Dom zdravlja” Lukavac, Odluke o imenovanju privremenog Upravnog odbora JU ,,Centar za socijalni rad” Lukavac i Odluke o ustupanju pitke vode sa izvorista Toplice za 2020. godinu.

 

Načelik Edin Delić  naknadno se obratio Općinskom vijeću Lukavac se zahtjevom da se na dnevni red sjednice, a zbog hitnosti, uvrsti i Odluka o privremenoj dodjeli komunalne djelatnosti obavljanja javnog prevoza putnika na području općine Lukavac.

 

Nakon što je predjsedavajući Mehmed Suljić vijećnike upozano o prijedlogu izmjena i dopuna dnevnog reda, uslijedila je i rasprava oko usvajanja istoga. Nakon rasprave, vijećnici su usvojili izmjene i dopune dnevnog reda vanredne sjednice uz uvrštavanje i zahtjeva načelnika, a vezano za Odluku o prevozu na području općine Lukavac.

 

Tokom sjednice vodila se polemika, ali je u konačnici vijećnička većina potvrdila odluke čije preispitivanje je načelnik Delić tražio, a Odluka o privremenoj dodjeli komunalne djelatnosti obavljanja javnog prevoza putnika na području općine Lukavac je jednoglasno usvojena.

 

Pogledajte video prilog Sabine Džibrić:

 

 

(RTV Lukavac)