Naslovna AKTUELNO Vlada FBiH do ponedjeljka Parlamentu mora dostaviti podatke o efektima korona-zakona

Vlada FBiH do ponedjeljka Parlamentu mora dostaviti podatke o efektima korona-zakona

Federalno ministarstvo finansija je zaduženo da do ponedjeljka 27.7.2020. godine sačini informaciju o finansijskim efektima primjene Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica koju će premijer Federacije BiH dostaviti Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

Federalno ministarstvo zdravstva je obavezano da do 27.7.2020. dostavi informaciju o COVID-19 epidemiološkoj situaciji u FBiH, kao i poduzetim aktivnostima Federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo FBiH, kao i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva.

Zamjenica premijera i federalna ministrica finansija Jelka Milićević je ovlaštena da informaciju o finansijskim efektima primjene Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić informaciju o COVID-19 epidemiološkoj situaciji u FBiH, prezentiraju na narednoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

Za narednu sjednicu Parlamentu Federacije BiH će biti dostavljena i informacija o utjecaju pandemije COVID-19 na privredni sektor u FBiH (za period mart-maj 2020) Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, kao i informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike s podacima Federalnog zavoda za zapošljavanje o osnovnim indikatorima sa evidencija javnih službi za zapošljavanje u FBiH (za period januar-maj 2020).

Vlada Federacije BiH je, zbog nemogućnosti prikupljanja potpunih i tačnih podataka iz nadležnosti resornih ministarstava u zadanom roku, obavezana da, u što kraćem roku, a najduže do kraja augusta 2020. godine, pripremi potpunu informaciju o posljedicama djelovanja epidemije koronavirusa (COVID-19) na privredu sa aspekta primjene Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, pojedinih grana privrede, stanja zaposlenosti, te stanja u zdravstvu Federacije BiH.

Ova informacija će nakon razmatranja na sjednici Vlade FBiH biti dostavljena Predstavničkom domu Parlamenta FBiH na razmatranje.