Naslovna AKTUELNO Vlada TK će podržati izgradnju Centra za autizam

Vlada TK će podržati izgradnju Centra za autizamVlada je danas prihvatila Informaciju o realizaciji mjera na izgradnji Centra za autizam nakon usvajanja Elaborata i izrade projekta za izgradnju Centra.

 

 

Vlada je imenovala komisiju za primopredaju novoizgrađenog objekta (depadansa) Centra za autizam i pregled dokumentacije o ispravnosti provođenja odabira izvođača radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i utrošku sredstava u iznosu od 300.000 KM koji je izdvojila Vlada Tuzlanskog kantona za izgradnju Centra za autizam.

 

 

Takođe, imenovana je interresorna radna grupa čiji je zadatak da do 15. septembra ove godine, pronađe partnersku organizaciju koja će preuzeti aktivnosti obaveze i zadatke iz Generalnog sporazuma, odnosno Anexa sporazuma kojim će se regulisati eventualne izmjene i dopune, a koje je do raskida saradnje imala HO Hilfswerk Austrija International, kako bi se nakon prikupljanja preostalih neophodnih novčanih sredstava nastavak izgradnje Centra za autizam Tuzla mogao tehnički sprovesti.

 

 

Ukoliko se do navedenog roka ne pronađe partnerska organizacija Interresorna radna grupa će u saradnji sa resornim Ministarstvima za rad, socijalnu politiku i povratak, Ministarstvom zdravstva i Ministarstvom obrazovanja i nauke poduzeti sve aktivnosti oko nastavka i završetka izgradnje Centra za autizam Tuzla.