Naslovna AKTUELNO Vlada TK predstavila aktivnosti na izgradnji Centra za autizam

Vlada TK predstavila aktivnosti na izgradnji Centra za autizam

Kantonalna vlada je danas prihvatila Informaciju o realizaciji mjera na izgradnji Centra za autizam nakon usvajanja Elaborata i izrade projekta za izgradnju Centra. Radi se o redovnoj informaciji kojom se svake godine, periodično Vlada upoznaje sa mjerama i aktivnostima koje su preduzete na ovom planu.

 

Vlada TK je do sada za izgradnju Centra za autizam izdvojila 400.000 KM i redovno prati aktivnosti resornih ministarstava na realizaciji ovog projekta i u njima aktivno učestvuje. 

„Trenutno se na posebnom namjenskom računu Budžeta TK nalazi 340 000 maraka za nastavak izgradnje Centra za sutizam i ta sredstva budući da nisu doivoljna će biti prenešena u budžet TK za 2019. godini, dakle nalaze se na sigurnoj poziciji“, izjavio je Anto Iljkić, sekretar Ministartva za rad, socijalnu politiku i povratak TK.  

 

Naglašeno je da sa gradom Tuzla nisu do kraja regulisani imovinsko pravni odnosi u vezi sa postojećim objektom i zemljištem na kojem će biti izgrađen Centar za autizam, što je jedan od uslova osnicanja Kantonalne JU Centar za autizam.

 

Današnjom odlukom Vlada je zadužila Ministarstvo za rad socijalnu politiku i povratak TK, Ministarstvo zdravstva TK i Ministarstvo nauke i obrazovanja TK da iznađu partnersku organizaciju koja će preuzeti aktivnosti, obaveze i zadatke iz Generalnog sporazuma kako bi se nakon prikupljanja neophodnih novčanih sredstava nastavak izgradnje Centra za autizam u Tuzli mogao tehnički sprovesti.