Naslovna AKTUELNO Voda sa četiri izvorišta u općini Lukavac nije za piće

Voda sa četiri izvorišta u općini Lukavac nije za piće

Općinski sanitarni inspektor Edin Kadić obavještava javnost o rezultatima mikrobiološke analize vode sa javnih izvorišta i česmi na području općine Lukavac.

 

Uzorci uzeti 15.10.2020. godine od strane uposlenika JZU Dom zdravlja Lukavac ne zadovoljavaju propise Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

 

Analizirani su uzorci sa izvorišta: javna česma Majdan Modrac, Petrak-javna česma Bistarac, kaptirani izvor Spomen-česma šehidima Turija, spomen-česma Bleković Nihad Babice.

 

Vodu sa ovih izvorišta prijeupotrebe potrebno je prokuhavati.

 

 

 

(RTV Lukavac)