Naslovna AKTUELNO Danas redovna sjednica Općinskog vijeća Lukavac

Danas redovna sjednica Općinskog vijeća Lukavac

 

Na redovnoj sjednici OV Lukavac vijećnici će najprije razmatrati i usvojiti zapisnike sa predhodnih sjednica koje su imale redovan i vanredan karakter. Zatim se očekuje zanimljiva  rasprava o prijedlogu odluke o usklađivanju statusa JP RAD Lukavac sa odredbama zakona o javnim preduzećima i privrednim društvima u F BiH. predložena odluka tretira rad skupštine društva, te način izbora nadzornog odbora koji ima tri člana koje imenuje i razrješava skupština društva.

 Vijećnici će takođe razmatrati srednjoročni plan potencijalnih javno-privatnih partnerskih projekata za naredne dvije godine na području općine Lukavac. Pred vijećnicima će se naći i prijedlog Odluke o osnivanju turističke zajednice općine Lukavac. Sve to se radi u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama TK, koji predviđa da općinska vijeća mogu formirati ovakve zajednice.

 

Turistička zajednica se osniva radi razvoja, unapređenja i promocije turizma na području općine Lukavac i privrednih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske i druge turističke usluge, ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom na području općine Lukavac. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK-a je dalo predhodnu saglasnost na osnivanje TZ.

 

Elaborat o procjeni šteta uzrokovanih tehničko-tehnološkom nesrećom usljed rušenja taložnice broj 4 Bijelo More, kao i elaborat o procjeni šteta prouzrokovanih usljed bujičnih poplava i klizišta na području općine Lukavac će se naći pred vijećnicima. Elaborat je sačinila posebno formirana komisije od strane načelnika općine Lukavac.

 

Nacrt programa rada OV Lukavac za 2019 godinu će također biti predmetom rasprave. Vrlo važna tačka dnevnog reda ove sjednice je i plan razvoja vodovodnog sistema Lukavac sa prijedlogom odluke o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju fabrike pitke vode. Vodovodni sistem u Lukavcu u sadašnjem stanju ne zadovoljava potrebe po više elemenata i kriterija. Voda iz vještačke akumulacije jezera Modrac isporučuje se cjevovodom od brane do Filter stanice u reonu Modraca kojom upravlja kompanija GIKIL.

 

Kao ključni problemi zbog kojih je osiguranje kvatetnijeg vodosnadbijevanja prioritet u razvoju lokalne zajednice mogu se izdvojiti: 1. Građanima se distribuira voda koja po kvalitetu ne ispunjava kvalitete pitke vode, zbog čega su građani prisiljeni za piće vodu osiguravati iz drugih izvora. 2. U vodosnadbijevanju od jezerske akumulacije do distributivnog sistema prisutan je posrednik kompanija GIKIL, što dovodi u pitanje pouzdanost vodosnadbijevanja, te ovisnost o odnosima GIKIL-a i Spreče, kao i ovisnost o eventualnim tehnološkim teškoćama u GIKIL-u. Zato je neophodno pronaći dugoročnije rješenje za snadbijevanje građana pitkom vodom odnosno  izgraditi  postrojenja za pripremu vode za piće (prerada sirove vode iz jezera Modrac u vodu za piće) kapaciteta 120 l/s, uz mogućnost širenja u modulima od po 30 l/s.

 

Isto tako OV Lukavac će razmatrati plan i program rada JU RTV Lukavac i Centra za kulturu Lukavac za 2019 godinu.

 

Posebnu pažnju će privući tačke dnevnog reda vezane za rad i funkcionisanje JP RAD Lukavac kao što su izvještaj o radu za 2017 godinu i plan rada za 2018 sa trogodišnjim planom poslovanja ovog preduzeća. Redovna 25. sjednica OV Lukavac počinje u 10 sati u sali PU Lukavac.

 

RTV Lukavac će sjednicu emitovati uživo putem službene Facebook stranice.

 

(RTV Lukavac)