Naslovna AKTUELNO BH Pošta naplaćuje 8,5 KM za carinske preglede i pored ukinutih dažbina

BH Pošta naplaćuje 8,5 KM za carinske preglede i pored ukinutih dažbina


Podsjećamo, Odluka o ostvarivanju prava na oslobađanje plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina primjenjuje se u našoj zemlji već godinu.

Iz BH Pošte pojašnjvaju nam proceduru zaprimanja pošiljki iz inostranstva.

 

“Pošiljke moraju pregledati u Upravi za indirektno oporezivanje. Kada međunarodna poštanska pošiljka prispije u Glavni poštanski centar Sarajevo, nadležni carinski službenik u carinskom nadzoru određuje koje međunarodne poštanske pošiljke podliježu carinskom pregledu i ukoliko podliježu one se otpremaju u Odjeljenje-Pošta carinjenja na daljni postupak. Naglašavamo da nadležni carinski službenik po pratećoj carinskoj deklaraciji na kojoj je naveden sadržaj, uporedjujući ga sa sadržajem koje je podnesen na uvid, određujue da li se međunarodna pošiljka treba ocariniti ili ne. Po završetku kompletnog carinskog postupka, uz odobrenje nadležnog carinskog službenika, pošiljka se otprema prema nadležnom centru i uručuje korisniku”, kazali su nam iz BH Pošte.

 

Prema aktima Svjetske poštanske Konvencije, dodaju iz BH Pošte, ovaj poštanski operater u obavezi je da sve međunarodne pošiljke dostavi na uvid carinskim organima radi pregleda, a naknada se naplaćuje ovisno od vrste pošiljke.

 

“Cjenovnikom JP BH Pošta podnošenje pošiljki na carinski pregled za pakete u uvozu iznosi osam KM plus cijena uplatnice 0,50 KM”, dodaju iz BH Pošte.

 

Iako iz Uprave za indirektno oporezivanje nisu upoznati sa praksom BH Pošte, podsjećaju na pravila nove Odluke o oslobađanju plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina.

 

“Ko naručuje robu u vrijedosti do 300 KM ne mora platiti uvozne dažbine, a to su carina i PDV. Da li u proceduri pristizanja tih paketa neko drugi mora platiti neku drugu poštansku uslugu, to nije stvar Uprave za indirektno oporezivanje”, kazao nam je Ratko Kovačević, glasnogovornik Uprave.

 

Građani koji su bili primorani platiti 8,5 KM za carinske preglede za inostrane pošiljke govore nam kako su im iz Uprave za oporezivanje također kazali kako im nisu dužni platiti carinske preglede zbog čega im nije jasno zašto im BH Pošta naplaćuje ovu uslugu.

 

“Roba ispod 300 KM se ne carini, a carinski pregled BH Pošta ne može legalno naplaćivati od korisnika. Ipak, ona to radi već dugo vremena. Gdje je novac građana završio i kako da dobijemo povrat te da prekinemo ovo poslovanje koje ide na štetu građana?”, požalila nam se jedna čitateljka.

 

Kako je veliki broj žalbi građana na rad BH Pošte pristigao do naše redakcije, tako je i Institucija ombudsmana BiH zaprimila više žalbi za kršenje potrošačkih prava, a najviše zbog plaćanja poštarine od 1,80 KM za inostrane pošiljke.

 

Naime, Zakon o zaštiti potrošača u BiH poštanske usluge, pored isporuke struje, plina, grijanja, vode, telekomunikacija i javnog prijevoza, definira kao ekonomske usluge od općeg interesa, koje ispunjavaju osnovne potrebe potrošača na tržištu. Kao takve te usluge imaju javno-pravni karakter, ističu iz Institucije ombudsmana.

 

“Praksa poštanskih operatera koji obične pismonosne pošiljke u prispijeću iz inostranstva, a sadrže robu, tretiraju kao preporučene, u suprotnosti su sa važećim propisima koji reguliraju predmetnu oblast. Takva praksa ima za posljedicu kršenje prava i nanosi štetu ekonomskim interesima korisnika poštanskih usluga te je Institucija ombudsmana zbog zaštite kolektivnih prava i interesa potrošača izdala preporuke Agenciji za poštanski promet”, kazali su nam iz Institucije ombudsmana.

 

U periodu otkako su u našoj zemlji ukinute dažbine na uvozne pošiljke u vrijednosti do 300 KM, u velikoj mjeri je povećan broj pošiljki iz inozemstva u BiH. Iz BH Pošte su nam potvrdili kako je primijetan trend povećanja prispjelih pošiljki, ali nemaju tačne podatke o količinama i vrsti uvezene robe s interneta.

 

Međutim, s obzirom da brojni Bosanci i Hercegovci aktivno naručuju robu manjih vrijednosti putem interneta već nekoliko godina, nove naknade za ove pošiljke mogle bi dovesti do velikog pada online kupovine.