Naslovna AKTUELNO Građani pozvani da učestvuju u javnoj raspravi o Nacrtu Budžeta za 2020....

Građani pozvani da učestvuju u javnoj raspravi o Nacrtu Budžeta za 2020. godinu

Lukavac_Lukavac4

Načelnik Općine Lukavac Edin Delić uputio je:

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O  NACRTU BUDžETA OPĆINE LUKAVAC ZA 2O2O.GODINU SA OKVIRNIM PLANOM ZA 2021. I 2O22.GODINU


 

Javnu raspravu provest će Služba za budžet i finansije i budžetski korisnici Općine Lukavac, zajedno sa Timom za provodjenje Javne rasprave, prema rasporedu i terminima održavanja Javne rasprave po mjesnim zajednicama kako slijedi:

 

Za područje mjesnih zajednica: Devetak, Puračić, Tabaci, Dobošnica Gornja, Dobošnica Donja, Kruševica, Gnojnica i Berkovica Javna rasprava održat će se dana 16.12.2019. godine (ponedjeljak) u 17,00 sati, u prostorijama ambulante u Devetaku.

 

Za područje mjesnih zajednica: Poljice Gornje, Poljice Donje, Prokosovići, Bikodže, Turija, Orahovica, Babice i Jaruške, Javna rasprava održat će se dana 17.12.2019. godine (utorak) u 17,00 sati u prostorijama Doma kulture u Poljicu Gornjem.

 

Za područje mjesnih zajednica: Sižje, Krtova l, Krtova ll, Tumare, Brijesnica Donja, Brijesnica Gornja, Milino selo, Stupari i Panjik, Javna rasprava održat ce se dana 18.12.2019. godine (srijeda) u 17,00 sati, u prostorijama Doma kulture u Tumarama.

 

Za područje mjesnih zajednica Lukavac Grad, Bistarac Donji, Bistarac Gornji, Modrac, Bokavići, Lukavac Mjesto, Hrvati, Šikulje i Huskići i ujedno CENTRALNA JAVNA RASPRAVA ZA OPĆINU LUKAVAC, održat će se dana 19.12.20'19. godine (četvrtak) u 17,00 sati u sali biblioteke Doma kulture Lukavac.

 

Nacrt Budžeta Općine Lukavac za 2020. godinu može se preuzeti na zvaničnoj web stranici Općine Lukavac: www.lukavac.ba. Određeni broj kopija Nacrta Budžeta za 2020.godinu se može prezeti u Službi za budžet i finansije.

 

Učesnici u Javnoj raspravi, svoje primjedbe, prijedloge i sugestije, mogu u pisanoj formi dostaviti u Službu za budžet i finansije Općine Lukavac, najkasnije do 18.12.2019.godine, a radi blagovremene izrade Prijedloga Budžeta Općine Lukavac za 2020.godinu.

 

Za dodatne informacije i apliciranje za budžetska sredstva dostupan je dežurni telefon/fax 035/366-751 i  e-mail adresa: [email protected]

 

Javni poziv možete preuzeti ovdje.

 

(RTV Lukavac)