Naslovna AKTUELNO Intenzivirane aktivnosti na realizaciji projekta regulacije korita Spreče (VIDEO)

Intenzivirane aktivnosti na realizaciji projekta regulacije korita Spreče (VIDEO)


Kako bi riješili dugogodišnji problem plavljenja zemljišta oko rijeke Spreče, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK Mustafa Šakić, sastao se  sa direktorom Agencije za vodno područje rijeke Save Seadom Delićem i predstavnicima općina: Doboj Istok, Lukavac i Grada Gračanice.

 

Agencija za vodno područje rijeke Save obezbijedila je sredstva za regulaciju korita rijeke Spreče i uređenje obala i blizu 10 miliona KM. Među ključnim preduslovima za realizaciju ovoga projekta  su eksproprijacija zemljišta i građevinske dozovole, za čiju realizaciju bi  lokalne  zajednice trebale obezbijediti potrebna sredstva.

 

UNDP je od devet predloženih projekata prihvatio tri, među kojima je i projekat regulacije rijeke Spreče, kojim će biti  smanjen rizik od poplava. Resorno kantonalno ministarstvo,  nakon prihvatanja ovoga projekta od strane UNDP-a, pokrenulo je pripremne radnje sa predstavnicima lokalnih zajednica za pravovremeno uklanjanje svih zapreka, a namjera im  je pomoći lokalnim zajednicama da obezbijede potrebna sredstva za eksproprijaciju zemljišta oko Spreče.

 

Obzirom na to da je jedna obala rijeke Spreče u Federaciji BiH, a druga u RS, biće uključeno i resorno ministarsvo RS, kao i JU „Srpske Vode“.

 

Ukoliko budu ispunjeni svi preduslovi, sredstva za regulaciju korita rijeke Spreče bi mogla biti operativna od 2021. godine, rekli su iz Agencije vodnog područje rijeke Save.

 

Više informacija saznajte u video prilogu Subhije Sivčević.

 

(RTV Lukavac)