Naslovna AKTUELNO Rijeka Turija poplavila dio Orahovice

Rijeka Turija poplavila dio Orahovice


Prema vanrednom izvještaju kantonalnog štaba Civilne zaštite Tuzla u kojem su ažurirani podaci sa terena zaključno sa 22,00 sata, situacija u Tuzlanskom kantonu usložnjava se, pa je tako  vodostaj rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac u 21 sat iznosio 234 cm i u porastu je (redovne mjere odbrane od poplava se preduzimaju na 300 cm) .

 

U naselju Orahovica, usljed jakog pljuska kiše izlila se rijeka Turija te poplavila poljoprivredno zemljište i okružila nekoliko stambenih objekata. Do momenta slanja izvještaja voda nije prodrla u objekte, a na lice mjesta izašla je PVJ Lukavac sa pumpama za crpljenje vode.

 

Obzirom da se radi o vodotoku bujičastog karaktera, za vrijeme boravka vatrogasaca nivo je Turije pao za 10 cm, te se prati daljnje stanje vodostaja rijeke.

 

PVJ Banovići je imala više izlazaka na intervenciju sa pumpama u naseljima Seona, Banovići Selo, Smajlovići gdje su lokalni potoci bujičastog karaktera plavili zemljište i pravili probleme lokalnom stanovništvu. Na određene lokacije biće poslata mehanizacija u cilju raščišćavanja i proširenja korita i ispusta. U toku je i vanredna sjednica općinskog štaba civilne zaštite.

 

Vodostaj na brani HA Modrac bio je 197,80 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jutros u 7 sati nivo je viši za 1 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 16,2 m3/s.