Naslovna AKTUELNO Količina nanosa u akumulaciji Modrac iznosi 15.025.121 m3

Količina nanosa u akumulaciji Modrac iznosi 15.025.121 m3


Vlada TK je usvojila Informaciju o stanju nanosa u jezeru Modrac sa prijedlogom aktivnosti na sanaciji postojećeg stanja. Kako se u Informaciji navodi, akumulacija je doživjela određene promjene površine koju zauzima, te nivoa vode u svom tijelu, u odnosu na projektovane dimenzije.

 

Otpadne vode industrijskih objekata se uglavnom ispuštaju bez prethodnog prečišćavanja i sa sobom donose velike količine nanosa. U akumulaciju Modrac nanos se uglavnom unosi iz rijeke Spreče, tako da je pri ušću ove pritoke efekat zasipanja izuzetno potenciran, što u značajnom stepenu utiče na promjenu kvaliteta vode.

 

Ukupna procijenjena količina nanosa u akumulaciji iznosi 15.025.121 m3, čime je i ukupna zapremina akumulacije smanjena za navedenu vrijednost. Zbog svega navedenog, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice smatra da je neophodno utvrditi stvarno stanje zagađenja Akumulacije, utvrditi izvore zagađenja, predložiti mjere za sprečavanje zagađenja, predložiti izvor finansiranja čišćenja, pokrenuti aktivnosti na čišćenju od postojećih nanosa i preduzeti druge potrebne aktivnosti.