Naslovna AKTUELNO Obavještenje o uzorku vode sa javnog izvorišta u Turiji

Obavještenje o uzorku vode sa javnog izvorišta u Turiji


Općinski sanitarni inspektor obavještava građane o rezultatima mikrobiloške analize vode uzete 19. februara sa izvorišta Javna česma šehidima-kaptirani izvor Turija.

 

Dostavljeni uzorak ne zadovoljava propise Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće jer su u njoj izolovane bakterije Escherichia coli-uzročnik fekalno zagađenje.

 

 

 

(RTV Lukavac)