Naslovna Video Novi rok za uplatu premije osiguranja

Novi rok za uplatu premije osiguranja

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona obavještava osigurana lica da je na osnovu Saglasnosti Ministastva zdravstva TK rok za uplatu premije osiguranja za 2018. godinu produžen do 31.05.2018. godine.

Novi rok za uplatu i aplikaciju “markica” premije osiguranja je 31.05.2018. godine.

Visina premije osiguranja za 2018. godinu iznosi 20,00 konvertibilnih maraka po osiguranom licu.Odlukom o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava na teritoriji Tuzlanskog kantona utvrđeno je da od 01.01.2018. godine od plaćanja participacije budu oslobođene kategorije stanovništva I TO:

– djeca do navršene 15. godine života, učenici i redovni studenti do navršene 26. godine života;
– osigurana lica koja su prijavljena kod Zavoda za zapošljavanje u svojstvu nezaposlenog lica.

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je uz Saglasnost Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona izradio Uputstvo kojim je utvrđeno vrijeme i način uplate participacije, način ostvarivanja prava na oslobađanje participacije i druga pitanja od značaja za provođenje Odluke o neposrednom učešću.

Po isteku utvrđenog roka, premiju osiguranja moći će uplatiti samo lica koja se po prvi put prijavljuju na obavezno zdravstveno osiguranje u matičnu evidenciju Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Premija osiguranja za 2017. godinu prestaje važiti zaključno sa 31.03.2018. godine.