Naslovna AKTUELNO Učenici OŠ Prokosovići primorani čas tjelesnog držati u kabinetu

Učenici OŠ Prokosovići primorani čas tjelesnog držati u kabinetu

OŠ Prokosovići kao član Lokalne grupe za razvoj Prokosovići,  u saradnji sa NVO World Vision, Tuzlanskom zajednicom Miosom, Općinom Lukavac i resornim ministarstvom u proteklom periodu realizovala je brojne projekte s ciljem unapređenja obrazovnog procesa, a  jedan od najznačajnih projekata je zamjena krova  na školskom objektu.

 

Međutim problem s kojim se već dugi niz suočavaju učenici i uposlenici posebno u vrijeme intezivnih padavina je krov na fiskulturnoj sali i krov u područnoj školi Babice koji se nalazi u jako lošem stanju. 

Pored redovne nastave za tjelesni odgoj i obrazovanje, salu učenici i nastavnici upotrebljavaju za organizovanje školskih manifestacija i priredbi te su one za novogodišnje praznike primorani održati u holu škole.

 

Učenici su za sada primorani nastavu usmeno pratiti  u kabinetu, a kako je  istakla  Mediha Ibrahimagić nastavnica tjelesnog odgoja i sporta, zbog ovakvih uslova u pitanje je doveden i rad školskih sportskih sekcija a samim tim kasne i sa  pripremama za takmičenja.

 

Menadžment škole više puta se obraćao Ministarstvu obrazovanja i nauke kako bi se ovaj problem na fiskulturnoj Sali u centralnoj i cio krov u područnoj školi Babice ,riješio ali svi napori su bili bezuspješni, stoga je Udruženje građana Vijeće Roditelja OŠ Prokosovići pokrenulo akciju prikupljanja neophodnih sredstava

 

Prema riječima  pedagogice OŠ Prokosović Esmine Smajlović neophodno je izvršiti potpunu rekonstrukciju krova u područnoj školi Babice te vjeruju da će samo  zajedničkim djelovanjem uspjeti riješiti ove probleme.