Naslovna AKTUELNO Općinski štab CZ održao vanrednu sjednicu, usvojili 13 zaključaka

Općinski štab CZ održao vanrednu sjednicu, usvojili 13 zaključaka

U prostorijama Općine Lukavac održana je 4. vanredna sjednica Općinskog štaba Civilne zaštite Lukavac u 2020. godini.

 

Sjednica je sazvana usmeno, po hitnom postupku, a razmatrana je samo jedna tačka dnevnog reda:


 

1.Razmatranje mogućnosti za preduzimanje preventivnih i operativnih mjera zaštite nakon donošenja Odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće uzrokovane pojavom korona virusa na području općine Lukavac, sa danom 17.03. 2020.godine.

 

Nakon sprovedene rasprave Općinski Štab je jednoglasno donio slijedeće zaključke:

 

1.Zadužuje se Načelnik općine Lukavac da sve inspektore u organu uprave općine Lukavac ovlasti da pored svojih redovnih poslova obavljaju i poslove sanitarnog inspektora dok traje stanje prirodne nesreće uzrokovano korona virusom.

 

2.Zadužuje se Služba za privredu, lokalni razvoj i inspekcijske poslove da angažuje sve sanitarne inspektore na poslovima kontrole mjera izolacije za osobe kojima su izdata riješenja o samoizolaciji. Navedene poslove obavljati zajedno sa pripadnicima PU Lukavac, koji će u slučaju nepoštivanja propisanih mjera podnositi prekršajne naloge protiv osoba koje se ne pridržavaju mjera samoizolacije.

Osim toga navedena služba će vršiti redovnu kontrolu poštivanja radnog vremena pravnih lica obuhvaćenih  Naredbom Kriznog štaba Tuzlanskog kantona broj:13/1-33-2027-10-1/20 i pojašnjenjem ove naredbe broj: 13/1-33-2027-10-1-2/20 od 17.03.2020.godine.

 

3.Zadužuje se Služba civilne zaštite da obezbjedi 24- satno dežurstvo (u koje će biti uključeni članovi OŠCZ i pripadnici Jedinice opće namjene) i rad operativnog centra.

 

4.Izvršiti nabavku dezinfekcionih sredstava i opreme za ličnu zaštitu (zaštitne maske, zaštitne rukavice, zaštitna odijela i druga zaštitna oprema).

 

5.Izdvojiti dodatna sredstva u iznosu od 5.000,00 KM za nabavku dezinfekcionih sredstava i opreme za ličnu zaštitu (zaštitne maske, zaštitne rukavice, zaštitna odijela i druga zaštitna oprema) za JU „Dom zdravlja” Lukavac koja će se koristiti za zaštitu zdravstvenih radnika, kao i za dezinfekciju izvorišta za vodu, te bakteriološku analizu vode u gradskom i svim područnim vodovodima i lokalnim izvorištima.

Navedena sredstva izdvojiti iz sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća. O izvršenim poslovima član Općinskog Štaba iz JU „Dom zdravlja” Lukavac će dostaviti pisani izvještaj sa pregledom utroška doznačenih namjenskih sredstava.

 

6. Zadužuje se Crveni križ općine Lukavac za nabavku, distribuciju i prijem dezinfekcionih sredstava i zaštitne opreme, kao i druge humanitarne pomoći potrebne građanima općine Lukavac u toku trajanja prirodne nesreće.

Interventno za nabavku zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava izdvaja se 1000,00 KM Crvenom križu općine Lukavac. Navedena sredstva izdvojiti iz sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća. O izvršenim poslovima član Općinskog Štaba iz Crvenog križa Lukavac će dostaviti pisani izvještaj sa pregledom utroška doznačenih namjenskih sredstava.

 

7.Izvršiti obuku Jedinice civilne zaštite opće namjene i volontera Crvenog križa Lukavac iz oblasti zaštite od prenošenja zaraznih bolesti koje će sprovesti Higijensko-epidemiološka služba Doma dravlja Lukavac.

 

8.Izvršiti angažovanje Jedinice civilne zaštite opće namjene na poslovima dostave hrane i lijekova za kategorije stanovništva koji su u stanju potrebe (starija i bolesna lica) i drugim poslovima zaštite i spašavanja.

 

9. Izvršiti angažovanje JP „Rad” Lukavac na poslovima čišćenja, pranja i dezinfekcije ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih asfaltnih i betonskih površina prema cijenovniku iz programa održavanja čistoće javnih površina za 2020. godinu, koji je usvojilo Općinsko vijeće Lukavac.

Nadzor nad izvođenjem navedenih radova vršit će uposlenici Službe za komunalno-stambene poslove.

 

10.Izvršiti angažovanje JP „Veterinarska stanica” Lukavac na poslovima dezinfekcije javnih i drugih objekata, prema ponudi broj: 21/20 od 18.03.2020. godine koju je dostavila JP „Veterinarska stanica” Lukavac.  Nadzor nad izvođenjem ovih radova izvršit će član Općinskog Štaba iz Službe za zajedničke poslove.

 

11. Zadužuju se etažni vlasnici i pravna lica koja obavljaju poslove upravitelja na području općine Lukavac da redovno vrše dezinfekciju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada za vrijeme trajanja prirodne nesreće. Kontrolu nad vršenjem navedenih poslova vršit će Služba za privredu, lokalni razvoj i inspekcijske poslove.

Izvršilac: Etažni vlasnici i upravitelji i Služba za privredu, lokalni razvoj i inspekcijske poslove (putem naredbe Općinskog Štaba civilne zaštite).

Rok: Odmah.

 

12. Zadužuju se pravna lica i fizička lica koji su vlasnici, odnosno korisnici poslovnih prostora, da redovno vrše dezinfekciju prostora koje koriste u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti za vrijeme trajanja prirodne nesreće. Kontrolu nad vršenjem navedenih poslova vršit će Služba za privredu, lokalni razvoj i inspekcijske poslove.

 

13.Zadužuje se JU Centar za socijalni rad Lukavac da OŠCZ dostavi spisak korisnika stalne socijalne pomoći u cilju sagledavanja njihovih potreba za životnim namirnicama u narednom periodu kako bi OŠCZ mogao adekvatno reagovati na obezbjeđenju istih.

 

 

(RTV Lukavac)