Naslovna Video Općinski sud u Lukavcu posjetio premijer TK-a

Općinski sud u Lukavcu posjetio premijer TK-a

Općinski sud u Lukavcu  posjetili su premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović sa saradnicima, načelnik Edin Delić,  posanik u predstavničkom domu parlamenta FBiH Refik Hankić i poslanik u skupštini TK Suad Salibašić.

Prilikom radne posjete  Općinskom sudu u Lukavcu  premijer Jakub Suljkanović  i njegovi saradnici upoznati su sa problemom  smještajnih kapaciteta, nedostatka potrebnog kadra,  te drugim aktuelnim pitanjima, od kojih  će se uz pomoć Vlade TK neka riješiti već tokom ove godine.

Na održanom sastanku istaknuto je da je Općinski sud u Lukavacu imao  izuzetno dobre rezultate kada je u pitanju broj riješenih pravosudnih  predmeta.


Prema već pomenutom evidentan je problem smještajnih kapaciteta, što će se riješiti dogradnjom suda od nekih osam kancelarija čime bi sud mogao optimalno raditi. Obzirom da je budžet kantona za ovu godinu već isplaniran taj projekat  u obzir će se uzeti u nekom narednom periodu. Zamjenik pretsjednika suda ističe da će kao prelazno rješenje poslužiti i  prijedlog  koji je ponudio općinski načelnik.

U općinskom sudu u Lukavcu trenutno radi devet nosilaca pravosudne funcije: predsjednik suda, šest sudija i dva stručna saradnika, što je jako mali broj u odnosu na površinu Općine lukavac i ukupan broj pravosudnih predmeta.