Naslovna Vijesti Osmi simpozij plućne bolesti sutra u Tuzli!

Osmi simpozij plućne bolesti sutra u Tuzli!


U organizaciji  Klinike za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, Ljekarske komora TK, Komore zdravstvenih tehničara TK, Udruženja respiratorne medicine – URM i Udruženja/ Udruge medicinskih sestara i tehničara u FBiH 08. novembra 2019 godine (petak) sa početkom u 10:00 sati. u Tuzli   će biti održan VIII simpozij Plućne bolesti sa
međunarodnim učešćem.

Cilj simpozijuma je prezentacija novih saznanja i iskustava iz pulmologije a u okviru simpozijaplanirana je sesija medicinskih sestara i tehničara.
Simpozij će biti bodovan u skladu sa Pravilnikom o bodovanju stručnih sastanaka Ljekarske komore TK, i Komore zdravstvenih tehničara TK.