Naslovna Video Prilika za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih porodica branilaca + VIDEO

Prilika za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih porodica branilaca + VIDEO


Do 4. aprila traje Oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branilaca i članova njihovih porodica u 2018. godini na području TK. Ovaj postupak u Lukavcu provodi resorna općinska služba, koja je poduzela sve korake kako bi u kratkom roku poziva, apliciralo što više osoba.

 

„Rok jeste kratak, ali je procedura lagana i nije potrebno prikupljanje mnogo dokumentacije. Ključni elemenat je da nije potrebna građevinska dozvola, čime je omogućeno širem spektru ljudi da se mogu prijaviti na oglas. Pravo na sredstva imaju svi pripadnici boračke kategorije, kako je to definisano zakonskom regulativom, te oni koji zadovoljavaju uslove iz tzv. „imovinskog cenzusa“ za područje Federacije BiH“, izjavio je za portal rtvlukavac. ba Edin Hamzić, Šef Službe BIZ u Općini Lukavac.

 

Maksimalan iznos koji se dodjeljuje je 5 hiljada KM i to isključivo za:  rekonstrukciju stambenoh objekta, za sanaciju, za izgradnju objekta koji nije pokriven pod pločom, za objakat sa izvedenim grubim radovima, za priključak na elektrodistributivnu ili drugu komunalnu mrežu, za naknadu izdataka u slučajevima kada je objekat doveden u minimalnu funkciju i za objekte koji su oštećeni u poplavama 2014. godine.

 

Aplikacije neće biti uzete u razmatranje ukoliko podnosilac  ima  kuću ili stan koji zadovoljava stambene potrebe, već je koristio sredstva iz kantonalnog budžeta za stambeno zbrinjavanje, dobijao je su donacije  za istu namjenu,  te objekat koji grade je po površini veći za 50 % od potrebe porodice.

 

Obrazac za aplikaciju može se preuzeti u Općini Lukavac (šalter broj 8)  i predati uz traženu dokumentaciju. Za više informacija i pomoć zainteresovani se mogu obratiti u kancelarije broj 21, 22 ili  23 u Općini Lukavac.