Naslovna AKTUELNO Provodi se drugi val statističkog istraživanja domaćinstava

Provodi se drugi val statističkog istraživanja domaćinstava

Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, provodi drugi val ažuriranja Master okvira uzorka za statistička istraživanja bazirana na domaćinstvima.

 

Za potrebe ažuriranja, akreditirani anketari i kontrolori popisuju domaćinstva u odabranom uzorku popisnih krugova sa krajnjim ciljem da se poveća obim i kvalitet statističkih podataka u Bosni i Hercegovini kao i njihovo dalje usklađivanje sa EU standardima. Ova aktivnost se realizira kroz projekt “Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak” uz finansijsku podršku Delegacije EU u BiH.


 

Svrha projekta je da se, prvi put od 2009. godine, dobije novi statistički okvir uzorka za istraživanja bazirana na domaćinstvima. Novi master okvir uzorka će omogućiti kvalitetniji odabir uzoraka za sva statistička istraživanja koja su jedna od glavnih aktivnosti statističkih institucija u BiH. Nedostatak odgovarajućeg okvira uzorka direktno se odražava i na kvalitet odabira uzorka i na kvalitet rezultata istraživanja. Dakle, ažurirani okvir uzorka je preduslov za kvalitetan rad statističkih institucija u BiH i za usklađivanje zvanične statistike BiH sa EU standardima.

 

Projekt ažuriranje okvira uzorka se provodi kvartalno u trajanju od tri godine. Aktivnosti na terenu se, u prva četiri kvartala, provode u saradnji sa agencijom Prism Research & Consulting iz Sarajeva. Nakon toga, ažuriranje će nastaviti statističke institucije u BiH Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku FBiH i Republički zavod za statistiku RS.

 

Zbog značaja ovog projekta statističke institucije mole nosioce domaćinstava za aktivnu saradnju u realizaciji ovog važnog istraživanja i garantiraju da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi i da će ispitanici ostati potpuno anonimni, te da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo za statističke svrhe, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.