Naslovna AKTUELNO U predškolskim ustanovama TK u odnosu na prošlu godinu manje za 494...

U predškolskim ustanovama TK u odnosu na prošlu godinu manje za 494 djece


Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2019/2020. godini. Kako se u Informaciji navodi, na području Tuzlanskog kantona u prošloj pedagoškoj godini za rad sa djecom predškolskog uzrasta bilo je registrirano 20 predškolskih ustanova, od toga 9 javnih predškolskih ustanova, čiji su osnivači općinska/gradska vijeća i 11 privatnih predškolskih ustanova. Također, počela je sa radom jedna nova privatna predškolska ustanova. Obuhvat djece predškolskim odgojem i obrazovanjem, djece od 6 mjeseci do 6 godina života, na području Tuzlanskog kantona je oko 17%. Ovako mali obuhvat zahtijeva da se više radi na razvoju svijesti i promovisanju značaja predškolskog odgoja i obrazovanja za razvoj mlade ličnosti, ali i proširivanju kapaciteta u pojedinim predškolskim ustanovama. Malom obuhvatu doprinosi i činjenica da u Čeliću, Kalesiji, Sapni i Teočaku nema javnih predškolskih ustanova. U odnosu na prethodnu pedagošku godinu smanjen je broj djece u ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje za 494 djece.

 

Tokom prošle pedagoške godine u predškolske ustanove izvršena su ulaganja u iznosu od 301.668,24KM. Iako Tuzlanski kanton nije osnivač niti jedne od ustanova, značajna ulaganja izvršena su i iz Budžeta Tuzlanskog kantona. Imajući u vidu navedeno, može se konstatovati da su u određenoj mjeri poboljšani uslovi rada, u odnosu na prethodne godine, ali i dalje postoji potreba za ulaganjima.

 

U odnosu na prethodnu školsku godinu kada je osnovno obrazovanje pohađalo 38.614 učenika i školske 2019/20.godine je nastavljen se trend smanjenja broja učenika koji pohađaju osnovni odgoj i obrazovanje, tako da je u odnosu na prethodnu školsku godinu broj učenika manji za 46. Na osnovu podataka navedenih u tabeli može se zaključiti da je smanjenje broja učenika u osnovnim školama u vezi sa smanjenjem stope prirodnog priraštaja i sve učestalije migracije stanovništva. Od trinaest općina/gradova u svim općinama/gradovima Tuzlanskog kantona, osim u Tuzli je u odnosu na prošlu školsku godinu došlo do smanjenja broja učenika koji pohađaju redovno osnovno obrazovanje, i to na nivou Kantona za 518 učenika. U prvi razred osnovne škole u školskoj 2019/20. godini upisano je 4.006 učenika. Od ovog broja 5 učenika upisano u jednoj ustanovi za specijalni odgoj i obrazovanje.

 

Ministarstvo je za školsku 2019/2020.godinu završilo postupak nabavke i dodjele udžbenika za sve učenike prvog razreda. Za ovu nabavku iz Budžeta Tuzlanskog kantona utrošeno je 232.202,81 KM. Također, Iz sredstava Federalnog i Kantonalnog ministarstva obrazovanja i nauke nabavljeni su kompleti udžbenika za 240 učenika drugih razreda koji su u stanju socijalne potrebe i po tri udžbenika za nastavne predmete: Moja okolina, Matematika i Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost za sve učenike drugih razreda. Zbog virusa COVID 19, a u cilju zaštite zdravlja učenika i nastavnika, Krizni štab civilne zaštite Bosne i i Hercegovine donio je Odluku o obustavljanju nastave u školama, tako da eksterna matura za učenike završnih razreda osnovne škole nije realizirana.

 

Osnovne škole su u školskoj 2019/2020. godini ostvarile ulaganja u iznosu od 5.833.748,31 KM.

 

Kada je u pitanju oblast srednjeg obrazovanja i odgoja, u 32 javne srednje škole u školskoj 2019/2020. godini nastavu je pohađalo 14.792 učenika raspoređenih u 704 odjeljenja, što je za 620 učenika manje nego prethodne školske godine. U odnosu na prethodnu školsku godinu, u školsku 2019/20. godinu upisano manje 42 učenika. Od 32 srednje škole u odnosu na prethodnu godinu njih 14 upisalo je veći broj učenika, dvije su upisale isti broj, a 16 je upisalo manji broj učenika. Većina srednjih škola su u školskoj 2019/2020. godini ostvarile su investicijska ulaganja, a ukupna ulaganja u srednjoškolske objekte na području našeg kantona iznose 1.178.982,69 KM. I pored navedenog i dalje postoji potreba za ulaganjima i to prvenstveno za rekonstrukcije, nabavku učila, opreme za kabinete, laboratorije i radionice, kao i namještaja.