Naslovna AKTUELNO U raspravi novi zakoni o obrazovanju u TK + VIDEO

U raspravi novi zakoni o obrazovanju u TK + VIDEO

Vlada Tuzlanskog kantona  je ponovno u skupštinsku proceduru  uputila prijedloge Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju. Ove prijedloge zakona Vlada je već ranije upućivala Skuštini Tuzlanskog kantona na donošenje, ali ih je Vlada povukla na doradu.

 

Podsjećamo, ovim zakonima otklanjene su mnoge nejasnoće i nedorečenosti i usklađeni postojeći zakoni sa činjenicom da je od 1.1.2018. godine počelo sa radom Ministarstvo obrazovanja i nauke TK. 

Izmjene obuhvaćene novim zakonima, a vezane za osnovno obrazovanje, su sufinansiranje prevoza učenika. Prema dokumentu, ovo pravo obuhvatit će učenike koji imaju prebivalište/boravište na udaljenosti većoj od dva kilometra od škole, umjesto dosadašnjih četiri kilometra.

 

Zakon je dopunjen i odredbom kojom se obavezuju škole da neodložno obavijeste nadležnu inspekciju za obrazovanje i Centar za socijalni rad na području mjesta prebivališta ili boravišta učenika, ukoliko učenik tokom trajanja obaveznog obrazovanja neopravdano izostaje sa nastave. Poseban razlog za ugrađivanje predmetnog stava jeste i činjenica da pojedine škole, u dosadašnjoj praksi, nisu dovoljno brzo reagovale na pojavu „napuštanja škole”. Ostale odredbe tiču se organa upravljanja i rukovođenja školom te prava i obaveza iz radnog odnosa zaposlenika škole.

 

Kada je u pitanju prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju novina je uvođenje novog tipa gimnazije „gimnazija informacionih tehnologija”. Također su dorađene, u korist samih učenika, odredbe kojima se reguliše prelazak učenika iz jednog obrazovnog programa u drugi te stvorena mogućnost za stipendiranje učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja, kao jedna od mjera i aktivnosti koja za cilj ima podsticanje učenika za upis na ona zanimanja koja su potrebna tržištu rada.

 

Što se ostalih odredbi tiče radi se o istim odredbama koje tretira i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, odnosno odredbama kojima se uređuju organi upravljanja i rukovođenja školom te prava i obaveze iz radnog odnosa zaposlenika škole.